Elektritarbimises on Eesti jõudnud 2013.aasta seisuga esikohale. Kui vaatame kogu maailma, siis elektrienergia tarbimine inimese kohta on mitu korda suurem Põhjamaades (Soome, Rootsi, Norra) ja ka Ameerika Ühendriikides ning Kanadas.