Rahvusvaheline organisatsioon "Piirideta ajakirjanikud" (Reporters Sans Frontières, RSF), mõõdab juba aastaid ajakirjanduse seisu erinevates riikides.

Mõõdetakse erinevaid vaba ajakirjandust iseloomustavaid tegureid nagu: arvamuste paljusus, ajakirjanduse sõltumatus, enesetsensuur, seadusraamistik, läbipaistvus, taristu ja ajakirjanike tagakiusamine.

Koguskoori skaala varieerub 0 kuni 100 punktini. RSF skaalal on olukord:
0-15 punkti - hea
15-25 punkti - üsna hea
25-35 punkti - küsitav
35-55 punkti - halb
55 ja rohkem - väga halb

Nagu näha on paljudes endistes liiduvabariikides lood ajakirjandusvabadusega halvasti (Kasahstan, Valgevene, Tadžikistan) või väga halvasti (Turkmenistan, Usbekistan ja Aserbaidžaan).

Kui vaadata üldist trendi, siis enamikes vaadeldavates riikides läheb pressivabadusega olukord kehvemaks.