Naabritega võrreldes jääme loomulikult alla Soomele ja Rootsile. Samas oleme paremad kui Läti ja Leedu.

Tähelepanuväärne on, et mobiilse lairiba ühenduste pingereas oleme 8. kohal.