Ettevõtlusnädalaga juhitakse avalikkuse tähelepanu ettevõtlikkusele ja ettevõtjate rollile Eesti majanduses.

“Ettevõtlikus riigis elavad inimesed, kes on uuendusmeelsed, valmis võtma riske ning muutma ühiskonda paremaks ja edumeelsemaks. Sellises riigis on mõnus elada,” lausus Oviir.

8. oktoobril 2015. aastal tähistas Eesti esmakordselt ettevõtjapäeva lipupäevana. Tänavu on ettevõtjapäev neljapäeval 6. oktoobril. Lipupäev on sümboolne tunnustust, näitamaks, et ettevõtja nagu ka ettevõtlus ja ettevõtlikkus on alusväärtused, milleta ühiskond ei saa toimida.

Minister Oviir märkis, et lipu heiskamisega ettevõtjapäeval soovitakse ettevõtjaks olemist senisest enam väärtustada.

“Ettevõtjapäeval väärtustame ja tunnustame ettevõtjat kui ühiskonnas väärtuste loojat. Kõik, kes sel päeval lipu heiskavad, näitavad oma toetust ettevõtjale,” ütles Oviir.

Tänavu juba kaheksandat korda toimuva ettevõtlusnädala programmi moodustavad ettevõtlikkust edendavad kohalikud algatused üle kogu Eesti – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Viljandis, Võrus, Jõgeval, Kuressaares, Raplas ja Valgas, kuid ka paljudes teistes maakondade tõmbekeskustes ja väiksemates piirkondades. Enamik sündmuseid on osavõtjatele tasuta. Rohkem infot ettevõtlusnädala kohta leiab kodulehelt ning Facebook’ist.

Ettevõtlusnädalat korraldatakse koostöös EASi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, linna-, valla- ja maavalitsuste, maakondlike arenduskeskuste, ülikoolide ning ettevõtlusorganisatsioonidega. Nädalat läbiv teema ja sõnum on „Mõtle suurelt!“.

Ettevõtlusnädala raames osaleb ettevõtlusminister Liisa Oviir esmaspäeval Rakvere ettevõtlusnädala avaseminaril, teisipäeval ja kolmapäeval külastab Ettevõtlikkus Kooli raames Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi. Kolmapäeval osaleb minister Pärnu majandusfoorumil „Väikeettevõtlus – Eesti majandusarengu alus“ ja Raplamaa majandusfoorumil „Investeeri Raplamaale! Investeeri teadusesse!“. Neljapäeval osaleb minister Tartus ettevõtjate ja ülikoolide koostöömessil „Õigel ajal õiges kohas“ ja Põlvamaal ettevõtjate kontaktmessil „Uskumatu, millega mu naaber tegeleb?“.