Seetõttu otsustas Ärileht heita pilgu Vabaerakonna 2015. aasta valimisprogrammi ossa, mis käsitleb peaasjalikult Vabaerakonna majandusvaldkonda puudutavaid lubadusi. Nendest saab kõige paremini aimu, mida partei tahaks valitsusse pääsedes korda saata.

Järgnevalt väljavõte Vabaerakonna mullusest valimisprogrammist:

MAJANDUS. Eesmärk: pidurid maha!

Selleks peame vajalikuks:

toetada struktuurseid muutusi nutika ja teadusmahuka ettevõtluse suunas;

lihtsustada oluliselt majandust reguleerivat seadustikku ja vähendada maksubürokraatiat;

toetada väikeettevõtlust ja arendada ühistulist tegevust;

kaotada erisoodustusmaks tervise ja õppega seotud tegevustelt;

tagada loodusressursside senisest paindlikum kasutamine, unustamata keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid;

alandada tööjõumakse ja kehtestada väiksem sotsiaalmaks, asendades selle riigieelarves ettevõtte tulumaksuga kuni 12%, seades eelduseks, et ettevõtte üldine maksukoormus ei muutu;

tagada maksu- ja muid muutusi tehes riigieelarve tasakaal.

PALGAD JA PENSIONID. Eesmärk: vähendada makse madalailt sissetulekuilt

Selleks peame vajalikuks:

tõsta miinimumpalk vähemalt 600, soovitavalt 700 euroni ja tulumaksuvaba miinimum 500 euroni, kompenseerides puudujäägi eelarves tulumaksumäära tõusuga;

vabastada üldjuhul pensionid tulumaksuga maksustamisest.

MAAELU JA PÕLLUMAJANDUS. Eesmärk: maaelu ja -majanduse edendamine ning töökohtade loomine kõikjale Eestis

Selleks peame vajalikuks:

luua võimalikult lai investeeringutoetuste süsteem talupidajatele ja maapiirkonna ettevõtjaile;

arendada välja toetus- ja nõustamissüsteem rahvusvaheliste turgude leidmiseks;

toetada peretaludel põhinevat põllumajandustootmise mudelit;

suurendada Maaelu Arengukavas ette nähtud investeeringutoetuse piirmäära väiketootjatele 300 000 euroni kogu finantsperioodiks, suurendades väiketootja toetuse määra 50%-ni;

välja töötada laenutoetuste ja riigigarantiide süsteem, mis kaasaks põllumajanduse ka välismaiseid kapitaliinvesteeringuid;

anda kasutamata munitsipaal- ja riigimaa ning kinnisvara tasuta rendile peredele, kes soovivad maale elama asuda ja seal ettevõtlust arendada.