Singapuri päritolu Tolaram Gruppi kuuluva Tolaram Kinnisvara arendaja Tarvo Tederi tunnistusest selgub, et pärast 2014. aasta Singapuri visiiti kutsus Savisaar endale Hundisilmale külla sealse Eesti aukonsuli Sonny Aswani. Kohtumine toimus 2014. aastal juulis, kui Savisaar tegi Hundisilmal Aswanile ekskursiooni, tutvustas maja ning taustaks oli mängima kutsutud muusik. Head ja paremat kandis külalistele ette Savisaare nõunik Jekaterina Fedkina.

„Lauda istudes rääkisime alguses maast ja ilmast ning seejärel läks teema ikka meie Kopli kinnistu arenduse peale ja Savisaar väljendas enda huvi, et me võiks ikkagi vastavalt detailplaneeringule sellel territooriumil pilvelõhkuja valmis ehitada. Sonny Aswani üritas selle peale Savisaarele selgitada, et pilvelõhkuja oleks selle valmides küll üks suur maamärk, kuid samas on suur mure, kui see asub n.ö keset kõrbe ja on n.ö tondiloss. Seepeale pakkus E. Savisaar, et osa selle pilvelõhkuja korteritest võiks vajaduse korral täita kasvõi linna elanikega, ehk et teha munitsipaalkorterid, kuid seda teemat me edasi ei arendanud,“ rääkis Tarvo Teder menetlejale.

Aswani pakkus seepeale, et kui linn teeks detailplaneeringus muudatused ära poole aastaga, saaks Koplisse pilvelõhkuja ehitamisega alustada juba 2017. aastal. „Selle peale vastas Savisaar, et ta siin ja täna kohe midagi ei saa teha, aga ta ei ütle, et see on võimatu,“ ütles Teder tunnistuses.

Hundisilmale külla saabunud ärimehed avaldasid muret, et nende kinnistul aadressil Paldiski mnt 96 pole alustatud ehitustöödega, sest linnaosa on vastu. Savisaar ei tahtnud sellest teemast eriti rääkida ning tegi Tederile ja Aswanile mõistukõnes vihjeid.

„Lisaks tõi ta meie jutuajamise juurde näite, et näe vaata, kuidas Katja seda kooki lõikab, mille peale mina küsisin vastu, et kas selles mõttes, et igaüks saab ühe tüki, millele Edgar Savisaar vastas jaatavalt. Mäletan tema sellist näidet, kuid samas ei osanud ma seda võrreldes praeguse olukorraga otseselt millegagi seostada,“ sõnas Teder.

Järgmine kohtumine leidis aset sama aasta oktoobris, kus Teder tõstatas taaskord Paldiski mnt arenduse teema.

„Selles teemas nägin, et asi ei paku talle üldse huvi ning Savisaar hakkas mulle hoopis ise rääkima, et valimised on jälle tulemas ning Sonny Aswani on varasemalt teisi erakonda toetanud ning kas ta ei tahaks ka Keskerakonda valimiseelselt rahaliselt toetada. Mina lubasin selle teate Sonnyle edasi anda ning sellega meie kohtumine ka lõppes,“ ütles Tarvo Teder.

Novembris kohtus Teder Savisaarega uuesti. Kui Kopli arenduse osas oli Savisaar meeleldi nõus kaasa arutlema, siis Paldiski mnt parkla kinniehitamise koha pealt muutus Savisaar taaskord tõrksaks.

„Hakkasin uuesti rääkima temaga ka parklast ja selle kinni ehitamisest, selgitasin ka seda, et Aswani tahaks samuti näha linna poolset vastutulekut asjade arendamisele. Savisaar vastas seepeale etteheitvalt, et Sonny on kõiki teisi toetanud ja tema teada pole ta Keskerakonda kordagi toetanud. Veel ütles ta, et kui Sonny tahab neid aidata, siis selline võimalus on tal olemas ning neile on igasugune abi teretulnud. Sain sisuliselt aru, et meie planeeringute kooskõlastused on seotud meiepoolse rahalise toetusega Keskerakonnale,“ tõdes Tarvo Teder uurijatele.

Seda näitavad ka kaitsepolitsei poolt 2014. aasta novembris salvestatud Tarvo Tederi ja Edgar Savisaare vestlused.

Väljavõtted pealtkuulatud vestlusest:

T. TEDER: ... aga Paldiski maanteed me taotleme juba alates 2002-st aastast, tegelikult 12 aastat tagasi. Aga see selleks ... Lihtsalt info selle kohta on see asi. Ma rääkisin talle need asjad kõik ära ja ta ütles, et kas oleks võimalik, et ta tahaks näha võib olla, et linnapoolset nagu ütleme, et mitte esimest sammu, aga linnapoolset abi ... meile selle väikese, ütleme nagu asja lahendamiseks ... probleemiks, et me saaksime sealt edasi et siis need asjad oleks ütleme, siis ta näeb, et kõik asjad nagu toimivad nagu peavad ja siis ta saaks nagu neid asju nagu omalt poolt vaadata. Kas siuke asi võiks nagu kõne alla tulla?

E. SAVISAAR: Ei tule. Sellepärast ... see tähendab seda, et tehke teie ära ja siis me vaatame.

/…/

T. TEDER: Olen nõus. Et se ... seda see Sonny ütleski ja, et noh ma lihtsalt tema ... tema sõnu kasutan, annan teile edasi ... ma ... (ei saa aru) ... tema mõtteid ja olen temaga nõus, et me oleme seda nagu püüdnud juba niivõrd kaua, et ta on natukene selles mõttes nagu lootuse kaotanud, et me saame selle. Aga, et ... et ta ootab seda, et võib olla, et linn annaks enda poolt ... paneks alustuseks selle asja käima, siis tema näeb, et see asi nagu on reaalselt võimalik ka teostada.

E. SAVISAAR: No las ta teostab siis koos ee ... Ilvestega, kui ta arvab, et see on parem lahendus. Ega siis ... minule on korda kolm selgitatud, et ei ole mõtete üldse selle vennaga asja ajada, sest ta pidi olema ikka nii Ilveste käealune kui veel saab. Mina seda nagu väga ei usu ... Ärimehed on üldiselt niimoodi, et nad on ajanud asju sellega kellega annab ajada ja püüavad tulemusi ...

/…/

E. SAVISAAR: Vaata tema ei ole selle kümne aasta jooksul vist ... mina ei tea, et ta oleks Keskerakonnaga kuidagi asju ajanud.

T. TEDER: Ei mina ka ei tea.

E. SAVISAAR: Ei ole. Nii noh, aga Ilvestega palju. Noh las ajab siis Ilvesega ja jätame selle asja pooleli. Aga mis on minu huvi? Minu huvi muidugi on, et see Kopli maja seal ikkagi kerkiks ja see oleks nagu suur samm edasi. Nii et, ma üldse ei tõmba kriipsu peale ... et me üldse ei taha selle kõigega tegelda. Tahan muidugi. Võime püüda lahendada ka seda teist probleemi ... noh see oligi see, millele me nõu pidasime. Kui ta tahab meid aidata, on see tema niimoodi võimalus meid ... muidugi meil on igasugune abi teretulnud aga noh seda te peate juba ise ...

T. TEDER: Ta ütles ...

E. SAVISAAR: ... nõu pidama.

T. TEDER: Ta ütles mulle siis ... noh selle ära, et seekord ta, kõikidele ütleme annetuse ära. Et see ... selleks ... ma ütlen, et tema poole on, pöörduti ka ütleme sealt nii Reformi poolt, kui ka selle Isamaa ... selle poolt ja ta ütles, et see aasta ütles, kõigile lihtsalt on ära öelnud,
et... et see aasta ta ei ... mõtles, et see aasta ta üldse ei tegele sellega.

E. SAVISAAR: No ega midagi, tuleme siis asja juurde tagasi 2015 aasta lõpus ja ...

Teder tunnistas uurijatele, et pärast selliseid Savisaare poolseid nõudmisi on Paldiski mnt projekt tema jaoks nii-öelda „surnud“.