Algselt oleks Piret Milleri volitused lõppenud 1.märtsil ning Alan Vahtil ja Kristin Kaasikul novembris.

Olerex kuulub Andres Linnasele ning Antti Moppelile.

Antti Moppeli kommentaar toimunule oli napisõnaline: "Uuendasime Olerexi juhtimisstruktuuri ja arengustrateegiat," ütles ta. Moppel ei vastanud küsimusele, kas endised juhatuse liikmed jätkavad ettevõttes.

"Omanikel on õigus ja pädevus juhatust nimetada ning ka tagasi kutsuda. Ei ole millegagi hakkama saanud," lausus puhkusel viibiv Alan Vaht vastuseks küsimusele, millega nad hakkama on saanud, et juhatusest tagasi kutsuti.

Vahti sõnul jätkuvad praegu nende võlaõiguslikud juhatuse liikme lepingud, kuid mingil hetkel peaks töösuhe jätkuma mingi muu lepinguga. "Igaüks siis otsustab, mis ta edasi teeb," lausus ta.

See otsus sõltub pakutavatest tingimustest. Vaht ütles, et tema jätkamine ettevõttes sõltub olukorast ja tingimustest. "Igal tingimusel ma ei ole nõus jätkama," lausus ta.