„Kokku registreeriti ja neutraliseeriti 52,5 miljonit rünnakut. Võrdluseks, 2015. aastal oli neid 14,4 miljonit,“ teatas julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev.

See tähendab, et rünnakute arv kasvas 3,6 korda.