Juhatuse liikme Hando Sutteri töötasu oli 2015. aastal 135 600 eurot, eelmisel aastal oli aga tasu tõusnud 163 850 euroni. Andri Avila sai 2015. aastal juhatuse liikmena palka 73 000 eurot, eelmisel aastal aga 105 850 eurot.

Andres Vainola tasu tõusis 2015. aasta 116 460 eurolt eelmisel aastal 134 850 euroni. Margus Valsil aga 87 600 eurolt 105 850 euroni. Ainus juhatuse liige, kelle töötasu langes oli Raine Pajo. Tema sai 2015. aastal tasu 116 460 eurot, eelmisel aastal aga 105 850 eurot.

Samas oli Pajo kõige enam osa võtnud koosolekutest - kõigil 57 korral. Teiste juhatuse liikmete kohalolekukorrad jäid vahemikku 49-54. Juhatuse koosolekud toimuvad nimelt üldjuhul kord nädalas. Vajadusel korraldatakse koosolekuid elektrooniliselt. 2016. majandusaastal toimus 57 koosolekut, neist 5 elektrooniliselt.