Kahtlustuse järgi esitas osaühingu Sepmar juhatuse liige Alar Seppern (31) oma raamatupidaja ja veel ühe isiku kaasaaitamisel maksuametile teadlikult jaanuarist 2016 kuni jaanuarini 2017 firma käibe- ja tuludeklaratsioonides maksukohustuse vähendamise eesmärgil valeandmeid, millega jäi maksmata makse esialgsetel andmetel rohkem kui 190 000 euro ulatuses.

Kaks aastat tagasi käis Sepmar maksuametiga kohut, kuna see oli 2013. aastal kontrolli käigus tuvastanud, et Seppern on maksudega susserdanud. Nimelt avastati, et firma on jätnud maksmata üle 9000 euro käibemaksu, näidates selleks fiktiivsete arvete toel tehinguid, mida tegelikult ei toimunud.

Lisaks jättis firma maksmata üle 48 000 euro tulumaksu ettevõtlusega mitteseotud kuludelt. Firma polnud maksuameti maksuotsusega nõus ning taotles Tallinna halduskohtus maksuotsuse tühistamist. Kohus jättis kaebuse rahuldamata.

Aga maksuamet oli Sepmarit kontrollinud ka aasta varem ning leidnud, et firma on deklareerinud ja maksnud ettenähtust vähem sotsiaalmaksu, tulumaksu, erisoodustusmaksu, töötuskindlustusmakseid, kohustusliku kogumispensioni makseid ja käibemaksu. Seppern vaidlustas maksuotsuse käibemaksu osas. Kuid kohus andis õiguse maksuametile.