Idee luua säärane ettevõte tuli sellest, et noored ei tule õppima metalli- ja puidusektoriga seotud ameteid ega vali insenerikarjääri ning Eesti tootmis- ja tööstusvaldkondades on puudus kvalifitseeritud tööjõust. See on oluline ühiskondlik kui hariduspoliitiline teema, millele otsivad lahendust nii ettevõtted, erialaliidud kui haridusasutused. Hetkeolukorda võib kirjeldada järgnevalt, et Eestis ei ole ühtegi tööstusharu, mis ei vaevleks üha süveneva oskustöötajate ja spetsialistide puuduse käes, aktiivselt otsitakse taga nii oskustöölisi, insenere kui juhte.
Tehnoloogia valdkondade tutvustamine ja populariseerimine omab tähtsat rolli noorte igapäevaelu valikute tegemisel, esimeste praktiliste töökogemuste saamisel ja tulevikuerialade valikul. Teadlikumad valikud ja praktilised kogemused annavad noorele võimaluse siseneda enesekindlamana tööturule, teostada ennast erialases valdkonnas ning olla vääriliselt tasustatud ja hinnatud valdkonna spetsialist.

Mobiilsete töötubade teenuse pakkumisega alustab Merkuur aprilli keskpaigas. Koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi toel planeeritakse korraldada aastatel 2017-2018 vähemalt 120 töötuba 1200-le noorele.
20.-21. aprillil osaleb ettevõte koostöös Eesti Masinatööstus Liidu ning Tartu Kutsehariduskeskusega metallinädalal, 27. aprillil tutvustatakse oma tegevusi Õpilaste Teadusfestivalil ja 28. aprillil toimub avatöötuba Neeme Koolis Harjumaal.

Mobiilsete töötubade idee teostamisel peavad Merkuuri eestvedajad kõige olulisemaks noorsootöö ja tehnoloogia valdkonna ühendamist, ratastel töökoja mobiilse ja insenertehnilise ning töötubade sisulise lahenduse väljatöötamist, et tuua noorteni nii karjääri, ettevõtluse kui metalli- või puiduvaldkonnaga seotud käed-külge praktilised kogemused.

Meeskonna suurimaks õppetunniks on seni olnud mõistmine, et uute ideede ja tehniliste lahenduste väljatöötamine võtab kordades rohkem aega kui algselt planeeriti ning kvalifitseeritud ja inspireerivaid töötubade juhendajaid on väga keeruline leida ning uudse lahendusega projekti kaasata.

Järgneva aasta jooksul loodavad idee eestvedajad korraldada vähemalt 100 töötuba ning jõuda kuni 1500 nooreni. Samuti soovitakse hankida seadmed ja töövahendid pikemaajaliste koolituste ning huviringide korraldamiseks ja töötanud välja interaktiivsed õpilahendused puidu- ning metallivaldkonna tutvustamiseks ning töötubade läbiviimiseks.
Ettevõtjate eesmärk on, et noored innustuksid puidu- ja metallivaldkonna võimalustest ning looksid tulevikus ägedaid tooted ning teenuseid, millega maailma vallutada.

Tehnoloogia valdkonnas on Merkuuri suurimad konkurendid LTT-suuna huviringid, makerlab’id, teadusteatrid, Mektory ja AHHAA Keskuse noortele suunatud tegevused.
Kuigi konkurents noorte huvitegevuste korraldamise osas on tihe, siis üha enam tuuakse välja erinevates Eesti piirkondades vajadust arendada tehnoloogia valdkondadega seotud tegevusi. Tehnoloogia ürituste ja huviringide korraldamise põhiliste kitsaskohtadena määratletakse, et kohalikul tasandil puuduvad vastava kvalifikatsiooniga inimesed ning ei ole rahalisi vahendeid, et transportida noori maakohtadest suurematesse linnadesse, kus on huvitegevuste osas suuremad valikud. Meie ettevõte pakub sellele probleemile lahenduse. Merkuur viib mobiilse ratastel töökoja koos juhendajaga noorte juurde.

Ajujahis hoiavad Merkuuri eestvedajad pöialt Woodprinile, kelle puidupildid räägivad oma lugu ning kiirgavad soojust ja pühendumist. Woodprinti meeskond oleks kindlasti ka Merkuuri ettevõtmise koostööpartner, et tutvustada noortele puitmaterjali kasutamise erinevaid võimalusi ja tehnoloogiaid.

Kõige innovaatilisem idee on on aga Merkuuri meeskonna hinnangul MARKUSe tehisintellektil põhinevat näotuvastussüsteemil ja meditsiinivaldkonnas loob uudseid lahendusi CallMidWife.com meeskonna liikmed.