Nordic Houses KT OÜ juhatuse liikme Argo Sauli sõnul ei saada edukaks üleöö. Selleks soovitab ta põhjalikult läbi mõelda ja paika panna ettevõtte suuna – mida, kus ja kuidas teha – ja järjepidevalt areneda. Nordic Houses on tegutsenud üle 15 aasta. „Kogemused, positiivne ja avatud suhtumine ning sihikindel töö ja areng ongi olnud meie senise tegevuse põhilisteks alustaladeks. Õnneks on meil veel palju arenguruumi ja areng on üks meie juhtimisprioriteet,“ ütles Saul. Puitmajade projekteerimisega, tootmisega ja ehitamisega tegeleva ettevõtte aastakäive on 6,3 miljonit eurot, ning eeskujuliku finantsjuhtimisega on välja teenitud ka Creditinfo eduka Eesti ettevõtte sertifikaat.

Algusest peale on Nordic Houses eksportinud toodangut Norrasse ja olulise sihtturuna on lisandunud ka Rootsi – kokku on Skandinaaviasse tarnitud üle 2000 Nordic Housesi maja. Sauli sõnul on Skandinaavia väga teadlik turg, kus eelistatakse, usaldatakse ja hinnatakse puitmaju. Turg ise, aga ka konkurents on kasvamas ja seetõttu on kvaliteedile lisaks järjest olulisem usaldusväärsus.

Üks viis usaldust teenida on sotsiaalse vastutustundlikkuse kaudu. Nordic Houses paistab silma sellega, et head tulemused soovitakse rakendada ka töötajate ja kogukonna teenistusse. Selline lähenemine ei ole seni Eestis väga levinud juhtimispõhimõte. Nii on ettevõte pärjatud ka vastutustundliku ettevõtluse sertifikaadiga ja kuldtaseme kvaliteedimärgisega. See tõestab, et oluliseks peetakse ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustatakse strateegiliselt sotsiaalse looduskeskkonna arengusse.

„Me hoolime oma keskkonnast ja kogukonnast. Sotsiaalne vastutustunne on meie juhtimisfilosoofia, see on meie ettevõtte töötajate mõtteviis, mis annab hea tunde ja võimaluse ise aktiivselt panustada,“ selgitas Saul. „Meie heategevusprojektid on seotud eeskätt ettevõtte põhitegevusalaga – st panustatakse keskkonnateadlikkuse kasvatamisse ja puitmaterjali väärtustamisse.“ Näiteks tegeleb Nordic Houses iga-aastaselt metsa istutamisega ja teeb koostööd Kuusalu vallaga, kus asuvad ettevõtte tootmisüksused, et arendada kohalikku elu. Nii on rajatud Lahemaa Rahvusparki Vihasoo rannaniidule linnuvaatlustorn või Kuusalu lasteaiale „Jussike“ õuesõppepaviljon.

Sauli sõnul seob sotsiaalne vastutus ettevõtet sisemiselt ja teeb tugevamaks. See aitab kaasa ka tuntusele. „Kindlasti on koostööpartnereid, kes jagavad samu väärtusi ja hindavad meie panust, mis omakorda aitab kaasa tulemuslikule koostööle. Oleme kogenud, et meil on tugev tööandja kuvand ja see on oluline praeguses turusituatsioonis,“ rääkis Saul.

Nordic Housesi visioon on olla regiooni usaldusväärseim puitmajatarnija. Sauli sõnul ei ole usaldus esmamulje. Vastupidi, see tuleb kõigepealt välja teenida ja pingutada, et seda samm-sammult kasvatada. „Usaldusväärsus on meie valdkonnas väga oluline ja eduka Eesti ettevõtte märgis aitab meie usaldusväärsusele kaasa,“ rääkis Saul. „Kõigepealt on see tunnustus sõnumiks kõigile meie töötajatele ja koostööpartneritele, et oleme teinud õigeid asju õigesti, mis omakorda loob enesekindlust ja annab jõudu edaspidiseks,“ lisas ta. Märgist kasutatakse turunduslikel eesmärkidel nii ettevõtte sees kui ka suhtluses klientide ja tarnijatega, et info suurepärasest reitingust ning usaldusväärsusest rahaasjus leviks.

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.