Harvard Business Review kirjutab Colombia ülikooli teadlaste uuringule tuginedes, et investorid annavad naiste juhitud idufirmadele vähem raha ja otsust langetades esitatakse naistele ja meestele erinevaid küsimusi. Meestelt päriti nende prognoositavate võitude, visiooni ja plaanide kohta, naistelt aga võimalike kaotuste ja riskide kohta. Ärileht kirjutas sellest siin.

Heidi Kakko sõnul peitub osa probleemist selles, et ainult umbes 10% riskikapitaliinvestoritest, kes idufirmasid rahastavad, on naised. Naiste ja meeste riskitaju ja ka ideede esitamise viis erinevad ehk osa infost, mida naisettevõtjad esitavad, võib jõuda meesinvestoriteni tõlkes-kaduma-läinud viisil. „Seetõttu on naisettevõtjatel väga oluline esitada oma ideid veenvalt, enesekindlalt ja hõlpsasti arusaadaval viisil mistahes investorile,“ märgib Kakko.

Teine põhjus on tema sõnul naisettevõtjate üldine arv (IT- ja reaalvaldkonnas tegutseb naisi suhteliselt vähe) ja ambitsioonikus. Sageli on naisettevõtjad pigem sotsiaalse ettevõtluse hoiakuga ja madalama riskijulgusega (kõrgema alahoidlikkusega) ehk nende esitatud äriprojektid ei pälvi nii suurt tähelepanu, kuna kaasavad vähem kapitali ja on väiksema mahuga. Kuna riskikapitaliinvestorid investeerivad varases faasis valdavalt meeskonda, siis on ka meeskonna hoiak, suhtumine, riskitaluvus, teadlikkus ja kõik muud isikulised omadused Kakko sõnul suure tähtsusega investeerimisotsuse langetamisel.

„Mina investorina ei kohtle nais- ja meesettevõtjaid erinevalt,“ kinnitas Kakko.

Lisaks on Kakko sõnul ühiskondlikus suhtumises endiselt see hoiak, et tüdrukutele pannakse roosad kleidid selga ja valged põlvikud jalga – eeldatakse, et nad ei määri neid ega rüsele võistlusmängudes. „See loob aga aluse selleks, et hiljem võistluslikes olukordades hakkama saada. Lapsevanematena, tahtes oma tütreid hoida ja kaitsta, me tegelikult piirame nende valikuvõimalusi ja vabadust edukalt ise endale koht kätte võidelda,“ lausus ta.

Kahtlemata on Kakko sõnul ka seksistlikku ja ahistavat suhtumist - nii investorite poolelt naisettevõtjate suhtes kui ka naisinvestorite suhtes - hiljutised Silicon Valley paljastused seda peegeldavad. „Ma tahan küll uskuda, et need on üksikud halvad näited, mitte üldine reegel,“ lausus ta.