“Kohtu otsus on halb uudis kõikidele Tere võlausaldajatele, kuid kaebame kohtu otsuse kindlasti edasi ning usume, et kõrgema astme kohus kinnitab saneerimiskava,” ütles ASi Maag Grupp nõukogu esimees Roland Lepp. “Saneerimiskava kinnitamine on Tere tulevikule äärmiselt oluline. Kui kohus saneerimiskava ei kinnita, järgneb suure tõenäosusega Tere pankrot, milles kaotavad raha enamus võlausaldajaid ja põllumehi.”

“Tere huvides on saneerimiskava kinnitamine ning töö jätkamine,” ütles Tere ASi nõukogu esimees Katre Kõvask. “4. juulil sai Tere koondumisega Maag Grupi näol tugeva kodumaise omaniku, mis tõi esmase stabiilsuse. Ettevõtte edukas jätkumine on nii piimatootjate kui ka tarbijate huvides ning saneerimine on Terele parim võimalus, sest ettevõte ja selle töötajad on väärtus, mis peab säilima.”

“Tere võlad tekkisid eelmise omaniku otsuste tõttu,” rääkis Katre Kõvask. “Kuigi Maag Grupp ostis kevadel Nordea ja DNB Pangalt Tere laenunõuded ja sai seeläbi ettevõtte suurimaks võlausaldajateks, ootavad teised võlausaldajad, sealhulgas piimatootjad, endiselt oma raha. Koos Maag Grupiga oleks saneerimiskava alusel võimalik tasuda võlad ning jätkata edukat tööd nii piimatöötluses kui ka -tootmises.”

Tere saneerimismenetlus algatati Harju Maakohtu määrusega 18. veebruaril 2016. Sama aasta 18. aprillil esitas Tere kohtule avalduse võlausaldajate poolt vastuvõtmata saneerimiskava kinnitamiseks. Kevadel valmistas Maag Grupp kohtule ette oma tahteavaldusest loobumise, mille alusel loeti endiste suurimate võlausaldajate, Nordea ja DNB panga vastuhääled saneerimiskavale poolthäälteks. Kohtunik Hannes Olev aktsepteeris tahteavaldusest loobumise ning vabastas 9. juunil senised saneerimisnõustajad nende enda avalduse alusel. Kohtunik määras uueks nõustajaks Aavo Koppeli.
19. juulil 2017 otsustas kohus saneerimiskava kinnitamata jätta.

Maag Grupp esitas selle aasta 15. märtsil Konkurentsiametile koondumistaotluse Tere ja Farmi Piimatööstus ühendamiseks, mille amet rahuldas 4. juulil. Koondumise esimeses etapis jätkab Tere Farmi Piimatööstuse tütarettevõttena.