"Eesti on väike riik. Oleks loogiline, et Eestis käiksid asjad kiiresti. Aga tegelikkus on vastupidine. Bürokraatia on meeletult kasvanud, kõik liigub teosammul. Ettevõte saab küll loodud 20 minutiga, kuid see on ka kõik. Tarvis on hankida mustmiljon tunnustust, litsentsi, akrediteeringut, registreeringut, tõendit, nii et tegutsema hakata saab alles aasta möödudes. Ja kui tegutsema hakkad, siis on kohal meeletu ametnikeparv. Kõik tahavad midagi saada, kedagi kaitsta, karistada, hoiatada. Selle jama peab ära lõpetama," seisab Argo Luude valimisreklaamis.

Samas 2012. aasta 22. veebruaril jõustus Harju maakohtu otsus, millega mõisteti kokkuleppemenetluses süüdi Argo Luude (endise ASi Veolia Keskkonnateenused juht), Tänavapuhastuse AS ja AS Cleanaway (endine AS Veolia Keskkonnateenused), kes osalesid Tartu linna tänavapuhastuse riigihangetel omavahel kooskõlastatud pakkumistega, olles eelnevalt kindlaks määranud nii pakkumiste hinnad kui ka piirkonnad, mida kumbki ettevõte võimalikult kõrge hinnaga võita soovis.

Nii saidki hanke tulemuste järgi Tänavapuhastuse AS endale Tartu läänepiirkonna ja AS Cleanaway idapiirkonna.

Kohtupidamine antud asjas keskendus alguses menetluslikele küsimustele. Nimelt otsustas maakohus, et kriminaalmenetluse käigus kogutud jälitustõendid on lubamatud ning mõistis kohtualused õigeks.

Ringkonnakohus leidis, et nimetatud tõendid on siiski lubatud ning saatis asja alama astme kohtule uues koosseisus arutamiseks. Kaitsjad kaebasid asja Riigikohtusse. Kuna aga viimane ei võtnud asja arutamisele, siis jõutigi karistuskokkulepete sõlmimiseni Harju maakohtus.

Argo Luudet karistati rahalise karistusega 200 päevamäära suuruses summas ehk 17 040 euroga. AS-i Veolia Keskkonnateenused karistati summas 100 000 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid