Renditav korter ei vasta ootustele

Võib juhtuda, et korter oli kuulutuses sisalduvate piltide kohaselt suurem või puhtam, või unustas korteriomanik mainida, et tal on kassid, aga sul on kassiallergia. Sellisel juhul peaksid kõigepealt kontakteeruma korteri omanikuga ja uurima kas antud olukorda on tema võimuses parandada. Kui korteriomanik abistada ei saa, siis on sul võimalus hüvitist küsida Airbnb-lt. Airbnb poole pöördudes peab aga arvestama, et teavitus Airbnb-le peab olema edastatud hiljemalt 24 tunni jooksul peale check-ini tegemist – selliste tingimustega nõustusid sa broneerimisel. Võimalusel tasub pretensioonile lisada ka fotod. Korteriomanikku tasub teavitada saates sõnumi läbi Airbnb platvormi, see on oluline ka selleks, et Airbnb näeks, et oled püüdnud korteriomanikuga ise lahenduseni jõuda.

Vastavalt Airbnb külaliste hüvitamise eeskirjale kuuluvad hüvitamisele juhud, kus korteri omanik ei võimalda renditava pinna kättesaamist või majutus ei vasta tingimustele, näiteks magamiskohtade arvu, asukoha või lubatud mugavuste osas. Hüvitamisele kuuluvad ka sellised olukorrad, mil majutuskoht ei ole puhas, on ebaturvaline või kui seal on igapäevaselt koduloomad, kelle kohta ei ole pakkumises varasemalt märget.

Sellistel juhtudel peaks rentnik tagasi saama tasutud summa või pakutakse talle sarnaste omadustega asenduspinda. Airbnb kasutajatingimuste kohaselt ei ole Airbnb vastutav juhul, kui rentnik esitab pretensiooni rohkem kui 24 tundi pärast check-ini.

Majutusasutuses olevad seadmed ei tööta

Võib juhtuda, et renditud kohas ei toimi näiteks nõudepesumasin või juhtmeta internetiühendus. Juhul kui rendileandja vastutust ei võta ning probleemi ei lahenda, on sul õigus esitada hüvitisnõue Airbnb-le. Sealjuures peab jällegi probleem olema ilmnenud 24 tundi pärast check-ini. Kui 24 tundi on möödunud, võib Airbnb olla vaid sinu ning rendile andja vahelise probleemi lahendamises vahendajaks, kuid Airbnb-lt hüvitist nõuda ei saa.

Teised elanikud või rendileandja on ebameeldivad

Sellise probleemiga puutuvad kokku vaid need, kes ei rendi kogu korterit või maja, vaid ühte tuba elupinnast. Selliseid probleeme annab ennetada enne broneerimist teiste klientide hinnanguid lugedes. Eelnevalt korteriomanikuga kontakti võttes võiks analüüsida ka seda, kas omanik suhtleb sõbralikul toonil, sest juba ebaviisakas suhtlusmaneer võiks näidata nii öelda punast tuld. Juhul, kui konfliktid tekivad majutuse ajal, võib abi saamiseks pöörduda Airbnb poole. Seejuures tasub silmas pidada, et ka Airbnb ei pruugi saada midagi teha, kui pöördumisel ei ole rohkemat sisu, kui korteriomanik lihtsalt ei meeldi. Sellisel juhul tasub korteriomanikuga suhtlus vaid minimaalsel vajalikul tasemel hoida. Enne broneerimist tasub kindlasti tutvuda konkreetsele majutuskohale kehtivate kodukorra reeglitega.

Korteriomanik tühistab viimasel minutil broneeringu

Juhuseid, mil korteriomanik tühistab broneeringu viimasel hetkel, tuleb ikka ette ning nendeks peab valmis olema. AirBnb lubab sul sellise olukorra tekkimisel valida eelmise broneeringu maksumuse ulatuses uue koha või pakub raha tagasi.

Kaotasid võtme või jäid ukse taha?

Sellisel juhul helista või saada kohe oma korteriomanikule sõnum, et talle tekkinud probleemist teada anda. Enamus kogenud Airbnb kaudu elamispinna rendi pakkujad on sellise võimalusega juba arvestanud ning sarnasteks juhtudeks kusagile tagavaravõtme jätnud. Samas, kaotatud võtme eest oled sa tõenäoliselt kohustatud tasuma, milleks hoitakse reeglina tasu kinni sinu deposiitmaksest.

Korteriomanik kirjutab halva arvustuse

Airbnb on unikaalne selle poolest, et nii rentnikuid kui rendile andjad saavad üksteise kohta teenuse kasutamise järgselt jätma arvustuse ja seda nad reeglina ka teevad. Kui korteriomanik kirjutab sinu kui rentniku kohta negatiivse arvustuse, siis peaksid kindlasti sellele vastama ning esitama oma selgituse. Arvustusele vastamiseks on aega vaid 14 päeva, seega tasub kiiresti reageerida.

Maksmist nõutakse väljaspool Airbnb platvormi

AirBnb teenuse üldtingimuste kohaselt toimub teenuse eest tasumine vaid Airbnb kaudu. Seega, juhul kui rendile andja teeb ettepaneku tasuda broneeringu eest mõnele muule vahendajale või e-kirjaga edastatud arve kaudu, siis ei ole tegemist ausa tehinguga. Airbnb ei edasta klientidele kunagi arveid.

Kuigi tegemist on platvormipõhise teenusega, on lepingu osapoolteks üksnes rendile andja ja rentnik. Airbnb kohustuseks jäävad vaid maksetega seonduv ning olla niiöelda vahemeheks osapooltevahelises vaidluses. Seega, on Airbnb vahendusel teostatud lepingus kahe füüsilise isiku vahelised lepingud, millele tarbijakaitsealased õigusaktid ei kohaldu. Airbnb vahendusel tehtavate tehingute osas hindab tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskuse iga kaebuse osas eraldi, kas konkreetses kaebuses võib olla tegemist Airbnb ning tarbija vahelise vaidlusega, näiteks raha tagastamine, juhul, kui rendileandja on broneeringu tühistanud, või mitte.