"Seni regionaalhaigla pinnal üldapteegi teenust osutanud Terve Pere Apteek OÜ-ga (mis tegutseb Apotheka kaubamärgi all) sõlmitud üürileping on lõppenud. Terve Pere Apteek OÜ pidi üüripinna seoses üürilepingu lõppemisega regionaalhaigla valdusesse tagastama hiljemalt 02. oktoobriks 2017. Hoolimata asjaolust, et regionaalhaigla on neid korduvalt kutsunud üles koostööle üüripinna vabastamiseks, ei ole Apotheka tänase päeva seisuga ruumidest välja kolinud ja pinda haiglale üle andnud. Seega on nad regionaalhaigla pinnal ebaseaduslikult," ütles haigla juht Ärilehele.

Nõudega vabastada üüripind, andis PERH Apotheka ka 4. oktoobril kohtusse.

"Üüripinna mittevabastamine on kahjuks kaasa toonud selle, et regionaalhaigla ei saa täita oma lepingulisi kohustusi üürikonkursi võitja Benu Apteegi ees. Sellest olukorrast tekib regionaalhaiglale kahju nii Benu käest senisest kõrgema üürihinna saamata jäämisega kui ka tõenäoliselt Benu Apteek OÜ äritegevuse takistamisest tulenevate kahjunõuete näol. Täna teadaolevate kahjude osas oleme kahjunõude [Apotheka vastu-toim.] kohtule ka esitanud. Täpseid summasid me ärisaladuse huvides avaldada ei saa."

"Tänane halduskohtu puudutab ravimiseaduse tõlgendamist Apotheka senise tegevusloa osas ning kas ravimiamet viis Apotheka senise tegevusloaga seotud menetluse läbi haldusmenetluse reeglistiku järgi. Halduskohus ei andnud hinnangut üürisuhtele, sest selles küsimuses on pädevus maakohtul arvestades siis regionaalhaigla esitatud hagi," rõhutas Peedu.