„Pealtnägija“ loo valguses pean vajalikuks rõhutada, et Eesti rahvuslik lennuettevõte Nordica ei ole Estonian Airi õigusjärglane ega vastutav tema võlgade eest, nagu võis jääda mulje Estonian Airi endiste töötajate esindajate sõnavõtust.

Teatavasti on väiksem osa Estonian Airi endiseid töötajaid esitanud Nordica vastu hagi, milles nõuavad 1,6 miljoni euro ulatuses tegevuse lõpetanud lennufirmast Estonian Air saamata jäänud koondamis- või muid hüvitisi. Oma nõude õigustuseks on hagejad esitanud meelevaldseid ja ühekülgseid konstruktsioone nagu oleks Nordica omandanud Estonian Airi varasid ja väärtusi ning oleks seetõttu vastutav ka selle ettevõtte võlgade eest.

Hagejate esindajad on taotlenud kohtult neli korda hagi tagamist ja kostja kontolt 1,6 miljoni euro arestimist, kuid kohus pole seda taotlust kordagi rahuldanud. Vastupidi, kohus on märkinud, et Nordica näol on tegemist elujõulise ja aktiivse majandustegevusega ettevõttega. Samas ei ole hagejad ise valmis meile tagama esitatud hagiga seoses tekkivaid kulusid, mille Nordica kavatseb neilt protsessi lõppedes kindlasti sisse nõuda.

Eeltoodu kinnituseks kordan veelkord varemgi avaldatud infot, et 2017. aasta oli Nordica jaoks väga edukas ning lõppes kasumlikult. Võrreldes 2016. aastaga kasvas meie klientide arv 63 protsenti ja ettevõte kindlustas Tallinnast lendavate lennufirmade seas selge turuliidri positsiooni. Samuti oleme teinud läbimurde teenuse pakkujana Euroopa turul. Meie tulemused on oluliselt paremad võrreldes varasemate tegevuskavade ja finantsprognoosidega ning Nordica on kahtlusteta võimeline tagama kõigi oma kohustuste täitmise.

Samuti olen veendunud, et hageja esitatud väited Nordica õigusjärgluse osas baseeruvad meelevaldsetele ja ühekülgsetele konstruktsioonidele ning ei vasta tegelikkusele. Nordica ei ole Estonian Airi õigusjärglane, vaid täiesti uus ja iseseisev ettevõte, mis alustas oma tegevust puhtalt lehelt ilma igasuguse ebaseadusliku kaasavarata ja kasvas aja jooksul tänaseks lennuettevõtteks. Kõik saavutatu on meie oma töö tulemus.

Nordica jätkab oma igapäevast tegevust häirimatult. Nordica nimel tänan meie kliente jätkuva usalduse eest ning luban edasise arengu kõrval sel aastal pühenduda oma teenuste kvaliteedi tõstmisele. Selle eesmärgi saavutamiseks on kõik tänased hagejad, kelle hulgas on kahtlemata palju kvalifitseeritud spetsiliste, oodatud endiselt kandideerima meie vabadele töökohtadele.