Kassapõhises arvestuses laekus eelmisel aastal alkoholiaktsiisi 87,5 protsenti ehk 33 miljonit eurot eelarves oodatust vähem.

2016. aastaga võrreldes laekus alkoholiaktsiisi 22 mln eurot ehk ligi üheksa protsenti vähem.

Kütuseaktsiisi laekus kassapõhises arvestuses 95,7 protsenti eelarves oodatust ehk 23 miljonit eurot planeeritust vähem.

Summaarselt võrreldes 2016. aastaga laekus kütuseaktsiisi siiski 5,6 protsenti ehk 27,5 miljonit eurot rohkem.

Tubakaaktsiisi kogus MTA mullu 201,6 miljonit eurot, mida on 2,5 protsenti ehk 5,4 miljonit eurot eelarvesse planeeritust vähem.

Kõikide maksude summaarne laekumine suurenes 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes 412 miljonit eurot, ületades eelarveootusi 30 miljoni euroga.

Maksutulu laekus kokku 6,68 miljardit eurot, kasv oli aastaga 6,6 protsenti.

MTA andmed 12 kuu kohta on kassapõhised, ega lähe üks ühele kokku riigieelarve aluseks oleva tekkepõhise arvestusega.