Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on konkurentsiametil taotluse läbivaatamiseks 30 päeva, mida amet võib pikendada kuni 90 päevani, edastab ERR Uudised.

Tegu on esimese tariifitaotlusega, mis ei ole esitatud Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingus kokku lepitud metoodika alusel, vaid senisest metoodikast oluliselt erineva konkurentsiameti soovitusliku metoodika alusel, milleks kohustas ettevõtet riigikohtu lahend.

Seetõttu näeb ettevõte, et tariifitaotluses on mitmeid võtmekohti, mis vajavad konkurentsiametiga täiendavat arutelu. Ettevõttel on kavas ameti esindajatega nende küsimuste lahendamiseks lähiajal kohtuda.

Ettevõtte poolt esitatud tariifitaotluses kalkuleeritud tariif on ligilähedane täna kehtivale veeteenuse hinnale, mis on püsinud muutumatuna 2010. aastast.

Kohustus esitada konkurentsiametile tariifitaotlus tuleneb mullu detsembris langetatud riigikohtu otsusest.