"Tööandjad tervitavad uue liikumise esimest algatust. Nende poolt esitatud visioonilised seisukohad ja ambitsioon muuta elu Eestis paremaks ning vaadata kaugemale kui üks valimistsükkel, on meie arvates õiged ja mõistlikud. On meeldiv tõdeda, et meie ühiskonnas on juures veel üks mõistuse hääl, kes saab aru, mis on heaolu allikas - mitte veel parem oskus meie ühist ressurssi ümber jagada, vaid panustada uue väärtuse loomisse. Tööandjad kirjutasid juba neli aastat tagasi oma manifestis „Meie nägemuses on Eestil eeldused ja võimalused jätkata kiiret arengut erksa ja dünaamilise ühiskonnana." Paljuski seda mõtet kannab ka uue algatuse manifestis kirjutatu. Tööandjad ootavad põnevusega algatuse järgmisi samme, mis võiksid vastata ka küsimusele: kuidas visioonis esitatud ideid reaalselt ellu viia?"