28 ettevõtja algatatud Riigireformi Sihtasutuse mõte sarnaneb mõneti kümmekond päeva varem avalikustatud manifestiga „Eesti 200”. Muidugi, riigireform on kitsam teema ja peaks seetõttu justkui olema lihtsam. Kuid riigireformijad soovivad ühtlasi põhiseaduse muutmist, mis nõuab märksa laiemat kandepinda ja on seetõttu keerulisem. Ent on mitu põhjust, miks üks mitmekümne ühiskondlikult aktiivse inimese ettevõtmine võiks panna leivad ühte kappi teise ettevõtmisega, mille taga on samuti mitukümmend ühiskondlikult aktiivset inimest.

1. Mõtted on sarnased

Laenatud nimega „Eesti 200” eestvedajad kirjutasid kokku suure ja pika mõttepaberi, kuidas teha Eesti kuue strateegilise eesmärgiga paremaks. Näiteks oli seal kirjas, et Eesti hakkab aastate jooksul kahanema, töökäsi jääb vähemaks jne. „Me peame endale tunnistama, et tänane riigikorraldus, tervishoiu- ja sotsiaalteenused, kooli- ja transpordikorralduse süsteem on ennast ammendanud, sest see lähtub iganenud eeldustest,” kirjutatakse.