GoBus alustas Tallinna–Tartu liiniga mullu 1. novembril. Selleks päevaks polnud neil veel piisavalt bussijuhte ning alguse sai suur värbamiskampaania ja juhtide ülemeelitamine.

Esmapilgul paistis Spaideli sõnul kõik suhteliselt normaalne ja talutav, probleemidele püüti lahendusi leida ning juhtidele teatati, et see kõik on alguse asi. Uusi juhte võeti tööle pidevalt ja kust iganes sai.

Lõpuks tekkis aga uus problem: juhtide värbamisega mindi liiale ja siis tuli hakata neist lahti saama, et kulutusi kokku hoida.

Meediasse paisatud lugu sellest, et GoBus sulgeb Tallinna–Tartu liini tiheda konkurentsi tõttu ei vastanud Spaideli sõnul tõele. Tegelik põhjus oli selles, et puudus piisav reklaam, mis rahvast sõitma meelitaks. Järelikult tootis see liin iga päev miinust, sest sõitjate arv oli kuni 10, ehkki hiljem hakkas rahvast rohkem liikuma, mis on ka loogiline.

Bussijuhte teavitati Spaideli sõnul Tallinna–Tartu liini sulgemisest umbes kolm tundi enne uudise avalikustamist meedias.

Kuna kõigile ei olnud enam piisavalt tööd anda, siis alustati kampaaniat, et kes lahkub omal soovil, sel on võimalus kunagi ka samasse ettevõttesse tagasi pöörduda. See puudutas aga ainult neid juhte, kel oli sõlmitud tööleping. Enamus juhtidest töötas Spaideli kinnitusel aga käsunduslepinguga, mis jättis mulje, et ettevõttel oli juba ette teada, mis Tallinna–Tartu liinist saab. Käsundusleping vabastas GoBusi ka suuremast maksukoormusest ja materiaalsest kohustusest töötaja ees.

Ning neil, kes lasevad ennast koondada, pole Spaideli sõnul tulevikus GoBusi enam asja. Sellest hoolimata laskis enamik juhtidest end koondada ja ise lahkus vaid väike osa.

Ka Spaidel ise vallandati

Spaidel kirjeldab ka enda vallandamist:

Kuna uue töö leidmine pole alati kergemate killast, siis loomulikult tundsin huvi ka enda koha pärast. Kontorist kinnitati, et olen neile vajalik ja minu koht jääb alles, et kas pannakse teise liini peale või siis kasutatakse tellimusvedudel.

Olin selle uudisega rahul, kuigi oli jah, kahju teistest juhtidest, kes selle lühikese 8 kuuga muutusid perekonna liikmeteks, bussijuhtide meeskond oli super hea ning suur kiitus ka nii Tallinna kui ka Tartu logistikutele, kes probleemide lahendamisega rohkem tegelesid kui oma põhitööga.

Juhtum minu suhtes võttis ootamatu pöörde 21. juuni väljumisel kell 19.45 Tallinnast Tartu suunas. Nimelt oli buss välja müüdud ning kui keegi jäi tulemata, siis sain nende koha uuesti välja müüa. Nii juhtus ka minuga, mul jäi tulemata paar inimest, ning nende kohad müüsin välja veidi enne väljumist. Kuid tekkis olukord ühe vanaprouaga, kes väitis ennast olevat 90-aastane, kuid julgen siiralt kahelda tema vanuses, sest liikus oma ea kohta küllaltki kärmelt veel. Nimelt kuna buss oli täis, soovis vanaproua oma pagasi sellest olenemata ikkagi bussi võtta, kuid minu kui bussijuhi kohus on mõelda ka teiste reisijate mugavuse ning sõidu ohutuse peale. (GoBusi juhatuse esimehe Andrei Mändla kommentaar: ei vasta tõele väide, nagu oleks 21. juunil kella 19.45 Tallinna–Tartu buss välja müüdud. Nii GoBusi dispetšeri kui ka teiste bussis viibinud inimese sõnul oli bussis veel vabu kohti, kuhu saanuks reisijaid paigutada.)

Kui ütlesin prouale, et kõik, mis üles pea kohal olevasse riiulisse ära ei mahu, tuleb panna pagasiruumi, sain vastuse, et tal on seal pott supiga, lõikelilled veega. Inimlikult saan ma sellest ju aru ning püüdsin teha endast kõik oleneva. Näitasin vanaprouale vaba pagasiruumi, kuhu saaks kõik tema asjad panna nii, et nendega ei juhtuks midagi (pagasiruum, mida näitasin asus teistest eraldi), kuid kuna tal oli ka kaasas ratastel liikuv kandekäru, siis ütles, et tema võtab oma asjad ikkagi bussi.

Selleks hetkeks oli bussi väljumine viibinud juba kaks minutit. Kuna aga pean püsima graafikus, otsustasin, et vanaproua jääb järgmist bussi ootama, mis väljub 20.45 ning posti all on 20.30 ehk 15 minutit enne väljumist. Ulatasin talle tema piletiraha tagasi ning leppisin kokku järgmise bussijuhiga, et ta võtab proua peale, kuna tema väljumisel on rohkem ruumi.

Teavitasin ka tol päeval tööl olnud Tallinna logistikut, et võib tulla kaebus ning seletasin põhjuse. Õhtul veel uurisin teise juhi käest, kas proua sai bussile ning sain kinnituse, et ta jõudis oma kompsudega ilusti bussile ja sai Tartu.

Seejärel helistasin ka logistikule, kes ütles, et nii mina kui ka mind saatnud juht, kes nägi seda sündmust pealt, peame kirjutama seletuskirjad järgmisel päeval tagasi Tallinna jõudes. Seletused sai kirjutatud ning päev möödus rahulikult kuni selgus, et 27.–30. juunini toimuma pidanud Tallinna–Saksamaa–Tallinn tellimusveole, kuhu mind sooviti ning mille pärast enda plaanid tühistasin, mind ei lubata 21. juunil toimunud juhtumi pärast, kusjuures see otsus võeti vastu enne, kui minult ja mind saatnud juhilt seletused võeti.

Tundsin ennast karistatuna, kuid ei teadnud täpselt mille eest! Õhtul juba kodus olles, kirjutas mulle Facebooki aga töökaaslane, et kas mind lasti lahti vms. Kui küsisin, et miks ta nii arvab, siis teavitas mind, et minu graafikujärgsed päevad pakuti teistele juhtidele.

Olin juba kergelt segaduses ning helistasin logistikule ja küsisin otse, et kas jutt vastab tõele. Vastati, et jutt vastab tõele ning ülemus helistab mulle homme. Jäin siis ärevalt kõnet ootama, mida aga ei tulnud. Püüdsin hommikul kohe helistada, kuid kõnele ei vastatud, seejärel saatsin ka sõnumi, et plaanin maale minna ning sooviksin siis mingit vastust enne teada saada.

Umbes kell 9 ülemus helistaski ning vabandas, et ei olnud mulle helistanud ning seletas, et juhtkond püüab nii ettevõtet kui ka mind säästa võimaliku kriitika eest vms. Mingil määral tundus ju tema jutt loogiline. Kuid 25. juuni lõunal püüdsin ülemusele helistada, millele kohe ei vastatud. Sain sõnumi, et helistab mulle peale koosolekut paari tunni jooksul. Nii ta ka helistas, ning siis tabas mind nagu välk selgest taevast uudis, et minu töösuhe lõpetatakse just selle sama juhtumi pärast. (GoBusi juhatuse esimehe Andrei Mändla kommentaar: GoBus ei vallandanud mainitud bussijuhti loos kirjeldatud viisil, kuna Jaan Spaidel ei töötanud GoBusis, vaid osutas oma isikliku firma kaudu GoBusile bussijuhi teenust ning esitas selle eest arveid. GoBus otsustas loobuda Jaan Spaideli teenustest bussijuhina, kuna loos kirjeldatud juhtum oli lühikese aja jooksul juba teine kaebus sama bussijuhi aadressil. GoBus peab oluliseks, et juhtide teeninduskultuur oleks võimalikult kõrgel tasemel ning korduvate rikkumiste puhul oleme sunnitud vastavalt reageerima.)

Kui küsisin, et mida ma siis valesti tegin, vastas, et ma jätsin inimese bussist maha. Eelnevalt kui olin küsinud siis kinnitas mulle, et ma pole midagi valesti teinud.

Nüüd aga olen tööst ilma ning kokku saanud karistada kolm korda ühe ja sama asja eest. Kui endamisi mõtlen, kas oluline on ühe inimese nõudmisele järgi anda, temalt sõiduraha kätte saada ning teiste reisijate, kes on samuti pileti ostnud heaolu ja turvalisus ohtu seada, siis antud juhul jääb GoBusist täpselt niisugune tunne, et ta vilistab reisijate ohutuse peale, ning loeb ainult see, palju keegi sisse toob.

Minu otsus vanaproua maha jätta ning talle sõiduraha tagastada tugines aga ikkagi arvestades kõiki reisijaid, nende heaolu ja kõigi sõidu ohutust ja turvalisust arvestades. Milles olen süüdi või mida tegin valesti, see on mulle siiamaani arusaamatu. Hoolitsesin ju selle eest, et proua ikkagi Tartu saaks, mida ta ka sai.

Kõik enda kohta tehtud otsused sain teada kas teiste juhtide käest või siis ise otse ülemuselt küsides, et mida minuga edasi plaanitakse. Otse ei ole mulle keegi midagi ise ütlema kiirustanud. Tunnen ennast petetuna, karistatuna ning kui kaltsuna, millega võib teha mida iganes.

GoBusi juhatuse esimees Andrei Mändla: juhi väited ei vasta tõele

GoBus ei vallandanud Mändla kinnitusel mainitud bussijuhti loos kirjeldatud viisil, kuna Jaan Spaidel ei töötanud GoBusis, vaid osutas oma isikliku firma kaudu GoBusile bussijuhi teenust ning esitas selle eest arveid.

GoBus otsustas loobuda Jaan Spaideli teenustest bussijuhina, kuna loos kirjeldatud juhtum oli lühikese aja jooksul juba teine kaebus sama bussijuhi aadressil. GoBus peab Mändla sõnul oluliseks, et juhtide teeninduskultuur oleks võimalikult kõrgel tasemel ning korduvate rikkumiste puhul oleme sunnitud vastavalt reageerima.

Samuti ei vasta tõele väide, nagu olnuks 21. juunil kell 19.45 Tallinna–Tartu buss välja müüdud. Nii GoBusi dispetšeri kui ka teiste bussis viibinud inimese sõnul oli bussis veel vabu kohti, kuhu saanuks reisijaid paigutada.

Pärast Tallinna–Tartu liini sulgemise otsust pakkus GoBus kõigile liini teenindanud bussijuhtidele võimalust asuda sõitma muid liine või tellimusvedusid. Tallinna–Tartu liini teenindas kokku 46 juhti, neist seitse ei soovinud GoBusis jätkata ning nendega lõpetati töölepingud seadusega ettenähtud korras.