Tiina sõnul tegi ta 7 kuud tagasi uue liitumise Elektrileviga. Elektrikasutamist pidi edastama kaugloetav elektriarvesti.

"Kõik kuud said arved kenasti tasutud," räägib naine. Kuid augusti alguses tuli talle ebameeldiva üllatusena 200-eurone lisaarve.

Selgus, et kaugloendur polnud mingil põhjusel õigesti töötanud ning seetõttu saabusid kliendil arved, kus oli "prognoositav" elektri kasutamise hulk. "Mina ei suutnud seda kuskilt välja lugeda, et need on prognoositud arved," nentis naine.

Klienditeenindusest öeldi naisele, et elus ei saagi milleski kindel olla ja arve tühistamisest keelduti. Tiina on aga sellest nördinud. "Olen ausalt öeldes väga haavunud. Kui vorstimüüja müüb sulle vale hinnaga vorsti, siis ta ei tule ju sulle pool aastat hiljem koju, et hinnavahe tagasi nõuda. Miks peab firma vea eest klient vastutama?" küsib ta.

Olukorda selgitab Elektrilevi kliendi tellimuste halduse üksusejuht Margus Matkur:

Prognoosime tarbimist juhul kui mõõteandmete edastamiseks side arvestiga on mingil põhjusel katkenud ja tarbimisandmed ei ole arvestist kesksesse infosüsteemi jõudnud. Andmete edastamise häire ei mõjuta arvesti tööd ega selle mõõtetäpsust.

Mõõteandmete edastamise häirete korral prognoosime tarbimise andmed ning kui mõõteandmete laekumine taastub, korrigeerime prognoositud kogused vastavalt tegelikule tarbimisele. Prognoositud kogustega arve peal on vastav märge. Prognoosarve koostatakse vastavalt kliendi varasemale tarbimismahule ja kui andmete edastamise häired kõrvaldatakse, siis tehakse vastavad tasaarveldused, mis arvestavad kliendi tegelikke tarbimismahte.

Tarbimisandmete prognoosimise aluseks olev algoritm baseerub varasemal tarbimisel. Ent prognoos ei ole kunagi sada protsenti täpne. Mõnel juhul prognoositud kogus ületab tegelikku tarbimist ja sama suur on võimalus, et prognoositud kogus on väiksem kui tegelikult tarbitud kogus.

Kui prognoositud kogused erinevad oluliselt tegelikust tarbimisest, siis on kliendil võimalus edastada meile näidud, mille põhjal korrigeerime prognoositud koguseid. Hiljem, kui häired on kõrvaldatud, teeme vajadusel korrektuurid vastavalt arvestisse talletatud mõõteandmetele.

Soovitame klientidel, kes on võrreldes varasemaga elektritarbimist muutnud, nt vahetanud välja mõne suurema tarbimisega kodumasina või suurendanud tarbimist, tegelikku tarbimismahtu kajastavateks arveteks meile arvesti näitu teatada. Nii on võimalik tasaarvelduse perioodil tavapärasest suuremat/väiksemat arvet vältida. Konkreetsel juhul oli tegemist uue liitumisega ning seetõttu ei võimaldanud tarbimisajalugu täpsemat prognoosimist. Juhul kui prognoosid on tegelikust tarbimisest väiksemad ja klient saab tavapärasest suurema arve, siis pakume vajadusel kliendile võimalust maksete ajatamiseks ilma lisanduvate intressideta.

Mõistame, et prognoosandemete kasutamine ja tasaarveldus võivad põhjustada ebamugavust. Oleme töötamas selle nimel, et prognoosimise info jõuaks selgemini klientideni. Lisaks arvel info esitamisele, saadame iga kuu 1000 kliendile täiendava teavituse prognoosandmete kasutamise kohta.

Kahjuks pole mõtteandmete edastamise häired võrguettevõtte kontrollitavad ning neid võivad põhjustada nt kahtlase päritoluga elektriseadmed (näiteks CE märgiseta seadmed Hiinast) või ka vanad või rikkis televiisorid. Samuti võivad mõõteandmete edastamise häireid põhjustada mõne teise taristuhaldaja võimsad elektriseadmed, näiteks veepump. Sellised seadmed võivad häirida nii konkreetse tarbimiskoha kui ka naabrite mõõteandmete laekumist.