Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist selgitas, et kogu kosmosevaldkond on läbimas murrangulist arengut, mille tulemusena on väikeriikide roll selles oluliselt muutumas.

"Uued tehnoloogiad ja ärimudelid võimaldavad ka Eesti ettevõtetel rääkida kaasa selles kõrgtehnoloogilises valdkonnas, mis ajalooliselt on olnud vaid globaalsete suurriikide pärusmaa," ütles Tammist.

Tänu liikmelisusele Euroopa Kosmoseagentuuris (ESA) on Eestil juba tekkimas oma edulood, mis kosmoseandmeid kasutades pakuvad täiesti uusi toote- ja teenusevaldkondi.

Näiteks tõi minister Tammist Dateli loodud varajase hoiatuse süsteemi Sille. See on Euroopa Liidu maaseire avaandmetel baseeruv varajase hoiatuse süsteem, mis suudab tuvastada suurte infrastruktuuride - näiteks sillad, torujuhtmed, sadama- ja kaevandusalad ning suurhooned - nihkumise või vajumise kuni ühe millimeetri täpsusega.

ESAga liitumine on loonud Eesti ettevõtetele hulgaliselt võimalusi – osaleda kõrgtehnoloogilises arendustöös, siseneda kõrgtehnoloogia tarneahelatesse, leida uusi koostööpartnereid, saada ligipääs maailma tipptasemel teadus- ja tehnoloogiaalasele ekspertiisile, meelitada ligi välisinvesteeringuid ning panustada kõrgtehnoloogilisse eksporti.

Minister lisas, et nii nagu uudne teenus Sille aitab ennetada infrastruktuuride lagunemisest tulenevaid õnnetusi ning suurendab seeläbi ühiskonna turvalisust, on oluline, et ka teised Eesti ettevõtted ja teadusarendusasutused pääseksid kiiremini ja mugavamalt ligi kosmoseandmetele ja -teenustele ning suudaksid nende kaasabil välja töötada globaalselt konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid ning neid edukalt eksportida.

"Meie kui andmemajanduse eestkõneleja ja kui edukas digiriik oleme eriti huvitatud sellest, et andmetega tehakse targemaid asju," lausus Tammist.

Valitsus kiitis sel nädalal heaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, millega luuakse uus Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja selle rakendamiseks Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi amet. Programmiga tagatakse investeeringute järjepidevus ELi kosmosetegevuses, soodustatakse teaduse ja tehnika arengut ning toetatakse Euroopa kosmosetööstuse, eriti väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtjate, idufirmade jt innovatiivsete ettevõtjate konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust.

Uue kosmoseprogrammi ettevalmistamine algas Eesti Euroopa Nõukogu eesistumisega 2017. aastal, kui lepiti kokku järgnevate aastate kosmosevaldkonna põhisuunad. Praegu toimuvad liidu järgmise eelarveperioodi läbirääkimised, kus kosmosevaldkonda soovitakse panustada 16 miljardit eurot .

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid