"Kui inimesed tunnevad huvi asja vastu ja püüavad meie õiguskeskkonda paremaks teha, siis meie kui avalik-õigusliku institutsiooni ülesanne on ka rahvasaadikutele vastata."

Kessler möönis, et laias laastus ollakse finantsinspektsioonis nõus Danske Banki poolt tellitud Taanis avalikustatud Eesti filiaali mitteresidentide portfelliga toimunud kahtlaste tehingute uurimise raportiga.

"Kokkuvõte kinnitab seda, mida me 2014. aastal tuvastasime - pangas riskikontrollisüsteemid ei olnud tasemel," märkis ta.

Finantsisnpektsioon on tõenäoliselt saanud pika raporti, kuid finantsinspektsiooni juht ei ole jõudnud sellega tutvuda.