Rail Baltic Estonia tellitud ja Civitta Eesti tehtud 347 000 eurot maksnud „Rail Baltic Muuga multimodaalse kaubaterminali tehnoloogiliste ja ruumiliste vajaduste analüüsi” kohaselt peaksid praegu peaaegu olematud põhja-lõunasuunalised kaubavood raudteel hüppeliselt kasvama: juba 2025. aastal peaks Muuga terminalist Rail Balticuga liikuma 4,62 miljonit tonni kaupa, 2035. aastal 8,68 miljonit tonni ja 2055. aastal 10,45 miljonit tonni kaupa. Need numbrid on palju optimistlikumad kui Ernst & Youngi varasemas analüüsis. Võrdluseks: Eurotunnelis Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel liigub aastas vähem kui 1,5 miljonit tonni kaupa.