Elektriturul on kujunenud uus olukord, kus CO2 emissioon on aastaga kallinenud viis korda, 25 euroni tonni kohta. Kuivõrd fossiilse elektri müügihind on 50 euro kandis megavatt-tunnist, siis üle poole selle maksumusest moodustab saastetasu CO2 heitmete eest, kirjutab ERR.

Samal ajal aga pääseb Venemaal ja Valgevenes toodetud fossiilne elekter avatud elektriturule, ehkki selle pealt pole saastetasu makstud, sest sealsed turunõuded erinevad EL-i omadest.

See võimaldab elektrit odavamalt toota ja müüa, mis seab siinsed tootjad turul ebavõrdsesse olukorda. Praegu, Vene jõulude ajal on elektritootmine idanaabrile veelgi soodsam, sest vastavalt sealsetele seadustele ei rakendu pühade ajal toodetud elektrile ka võimsustasusid. Seetõttu seisavad praegu mitmed EL-i tootjate elektrijaamad reservis ning omanikele tulu ei teeni.

Kõige valusamalt lööb see Eesti Energiat, kel on kõlvatu konkurentsi tõttu raskem oma toodangut Leetu ja Soome müüa, kelle vajadus ületab omatoodangut.