Ühisraha positiivsed küljed on Dombrovskise sõnul väiksemad valuutavahetuskulud ja intressid, hinnastabiilsus ning kasutamise mugavus.

Küsimusele, mis on peamised euro ees seisvad ülesanded ning proovikivid, vastas Dombrovskis, et eesmärgiks on majandus- ja rahaliidu alustalade ning euro rahvusvahelise olulisuse suurendamine.

Dombrovskise sõnul tuleb tugevdada euroala riikide vastupanuvõimet kriisidele ning selleks on tarvis struktuurseid reforme. Just selleks sai moodustatud reformitoetuste programm, mis tugevdab sidet euroliidu finantseerimise ning vajalike struktuurireformide vahel. Peale selle tuleb tugevdada Euroopa Liidu tasemel kriisijuhtimise tööriistu, tugevdamaks Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM – võlakriisi ajal asutatud aktsiaselts, mis peaks tagama euroala riikide valitsuste ning neile laene andvate pankade finantsstabiilsust – toim).

Et avaliku sektori investeeringud kriisi ajal jätkuksid, on komisjon teinud ettepaneku asutada Euroopa investeeringute stabiliseerimise instrument (EISF).

Ning loomulikult on vajalik Euroopa ühtse pangandussüsteemi tugevdamine, mis puudutab ka ühtse hoiuste tagamise süsteemi ja reeglite kehtestamist, kus aga Dombrovskise sõnul liikumine kokkulepete poole on väga aeglane.

Riias ühisraha 20. aastapäevale ning Läti euroalaga ühinemise viiendale aastapäevale pühendatud konverentsi lõpukõnes tõdes Dombrovskis: „Euro ei ole imeravim kõige vastu. See on valuuta. Küll rahvusvaheline, aga siiski lihtsalt valuuta.”

Ajakirjaniku reiskulud Riiga kattis Euroopa Komisjon.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid