Rahandusministeeriumi terrorismi vastase võitluse ja finantsluure juhatuses TFI asutati kuus strateegilist allüksust (Strategic Impact Units) vastavalt tegevussuundadele: Venemaa, Põhja-Korea, ISIS, Iraan, küberraha ning inimõigused ja korruptsioon.

President Donald Trumpi valitsemise ajal kanti sanktsioonidega piiratute nimekirja üle 270 Venemaa isiku ja organisatsiooni, kelle jälgimine kuulub uue allüksuse kõrgeimate prioriteetide hulka.

Rahandusministri asetäitja finantsluure alal Sigal Mandelkeri poolt esindajatekojale antud selgituses ühendatakse uutesse üksustesse finantsluure asjatundjad, et tagada nii starteegiliste kui ka taktikaliste eesmärkide täitmine.

„Paljud meie sanktsioonide objektid on muutunud rahvusvahelise üldsuse jaoks heidikuteks ja kaotanud võime kujutada ennast legitiimsete ärimeestena. Ühe näitena me suutsime kõrvaldada Kremliga tihedalt seotud Oleg Deripaska kontrolli üleilmselt oluliste alumiiniumikompaniide üle,” selgitas Mandelker RBK-le.

Esindajatekojas selgitas Mandelker, et firmad Rusal ja En+ langesid sanktsioonide alla põhjusel, et Deripaska oli sanktsioonide aluste inimeste nimekirjas. Kuid rahandusministeeriumi pingutuste tõttu Deropaska kõrvaldati En+ direktorite nõukogust ja asendati sõltumatute direktoritega Ameerika Ühendriikidest ja Suurbritanniast.

Rahandusministeerium lubas samuti teha koostööd Küprosega, et see riik poleks haavatav ebaseaduslike rahaülekannetega muu hulgas ka Venemaalt.