Siinse veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on sektori huvi kalatoodete Venemaale eksportimise vastu suur.

„Mitmed Eesti kalakäitlemisettevõtted soovivad oma toodangut Venemaale viia, ent meie ettevõtetele kehtestatud piirangute tõttu omab sellist õigust tänase päeva seisuga vaid üks ettevõte,“ rääkis Kalda.

Seoses varasemalt Eesti kalakäitlemisettevõtetele seatud piirangutega tegid Venemaa veterinaarametnikud viimati kontrollkäigu Eestisse 2016. aastal. Selle tulemusel sai üks ettevõte loa oma toodangut eksportida.

Audiitorid tegid eelmise kontrolli käigus Venemaa impordinõuetest lähtuvalt rida märkusi, mille täitmist tuldi nüüd hindama. Inspekteerimise käigus külastatakse nelja ettevõtet Harju-, Pärnu- ja Saaremaal, veterinaar- ja toidulaboratooriumit ning veterinaar- ja toiduametit.

Käesoleva aasta märtsis teavitas Rosselhoznadzor veterinaar- ja toiduametit soovist tulla inspekteerima kalaettevõtteid ja järelevalvesüsteemi. Amet tegi Rosselhoznadzorile ettepaneku viia inspekteerimine läbi aprillis.