„Dokumente nad ei esitanud. Küll aga palusid pikendust ja praeguse seisuga esitavad need 2. mail,” ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe. Nimelt olid Sõnajalad kohustatud esmaspäeva keskpäevaks esitama kogu võimaliku dokumentatsiooni kahe Aidusse püsti pandud tuuliku osas.

Seejuures tahab amet näha nii tuulikute ehitamise aluseks olevaid ehitusprojekte, eriosade projekte, teostusjooniseid, tehnilisi näitajaid, tootjapoolseid tuuliku püstitus- ja/või paigaldusjuhendeid, ehitustööde päevikuid, kaetud tööde akte, töid teostavate isikute ohutuslahendusi kui ka riskianalüüsi.

Osasid dokumente ei kavatse esitada

Kuigi arendajad palusid pikendust ka ohutustegevuste läbiviimiseks – milleks neile anti möödunud nädalal aega kaks päeva –, on koos dokumentide nõudega ka nende tööde tegevus Aidu tuulepargis praegu peatatud. „Selleks, et hinnata nende ohutustööde vajalikkust – kas need on ohutustööd või ehitustööd – selleks on meil vaja neid dokumente,” põhjendas Helemäe.

Arendaja sõnul andis TTJA neile dokumentide esitamiseks liiga vähe aega ning küsis neid vales vormis. „Esiteks, see viis tundi või palju meile anti, see oli liiga lühike [aeg]. Teiseks, meie käest küsiti dokumente vales vormis,” rääkis Oleg Sõnajalg. Tema sõnul on olemas ka riigikohtu lahend, mis ütleb, et riigiasutustel ei ole õigus dokumente küsida ettekirjutuse vormis ja sunniraha ähvardusega.

„Kolmas asi on see, et Eleon ei kavatsegi esitada neid dokumente, mida seal küsiti – püstitusjuhendid ja teostusjoonised –, see on konfidentsiaalne informatsioon ja seda me kohe kindlasti ei esita,” lausus Sõnajalg. Ta märkis, et kui sellised ähvardused Eleoni suunal jätkuvad, siis nad viivad kogu ettevõtte Eestist minema. Eile andsid nad teada koostöö tegemisest Hiina ja Malaisia ettevõtetega.

„See on väga räige eraettevõtlusesse sekkumine – konfidentsiaalse ja ärisaladust sisaldava informatsiooni ettekirjutusega ja sunniraha ähvardusel nõudmine,” on tuulikutehnoloogia arendaja seisukoht. Kuigi TTJA märkis dokumentide väljanõudmisel, et nad ei väljasta Aidu tuulikute püstitamist puudutavaid dokumente kolmandatele osapooltele, ei veena see Sõnajalgu.

„Nendel ei ole õigust küsida erafirma käest ärisaladust ja konfidentsiaalset informatsiooni sisaldavat dokumentatsiooni. See ongi see, mida meie oleme loonud ja rajanud üle kümne aasta. Me ei anna seda neile, kohe kindlasti ei anna. See ongi meie leib,” rõhutas Oleg Sõnajalg.

Peab ohutustööde peatamist absurdseks

Mis puudutab dokumentide nõudega pausile pandud ohutustööde tegemist, siis seda nimetab arendaja absurdsuse tipuks. „Asutus, kes ei jaga ei tuulikutest, tuulikute tootmisest ega püstitamisest ööd ega mütsi, on võtnud endale pädevuse otsustada, kas tuulikutootjat lasta montaaži lõpetama või mitte,” märkis Oleg Sõnajalg.

TTJA otsustas kaitseministeeriumi pöördumise järel 12. aprillil tehtud ettekirjutusega peatada 27. märtsil alguse saanud kahe tuuliku ehituse Aidu tuulepargis, viidates võimalikule julgeolekuohule ja ebaseaduslikele ehituslubadele.

Kuna arendajad jätkasid töid ka pärast seda, kehtestas TTJA 19. aprillist politsei kaasabiga tuulepargis viibimise keelu, mis esialgu kestis 26. aprillini südaööni. Seda on kaitseministeeriumi kui TTJA palvel pikendatud veel nii kauaks, kuniks "oht objektil on kõrvaldatud".

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid