Kui viimastel nädalatel avalikkusse ees lahti rullunud Aidu tuulepargi saagasse kaasatud riigiasutuste ringi on seni meediale teadaolevalt piirdunud kaitseministeeriumi, tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti ning politseiga, siis täna kisti sellesse ka lennuamet.

Nimelt pöördus lennuamet Aidu tuulepargi arendajate poole küsimusega, kas neil kahel viimastel nädalatel püsti pandud tuulikul on olemas lennuohutustuled ja kas need ka ilusti põlevad. Lennuamet põhjendas pöördumist sellega, et lennuohutusnõuete tagamiseks peavad kõrgehitised olema varustatud lennuohutustuledega, et tagada nende nähtavus öisel ajal.

„Kui ehitis on üle 100 meetri kõrge, tuleb väljastada ka aeronavigatsiooniline teade (NOTAM), mis hoiatab piirkonnas lendavaid piloote uuest lennutakistusest,” selgitas lennuliikluse ja lennuväljade osakonna vaneminspektor Andres Lainoja. Tema sõnul paluski lennuamet sellest tulenevalt tuulepargi arendajatelt andmeid tuulikute asukoha, kõrguse ja valgustatuse kohta, et võimalikult täpsete andmetega NOTAM välja anda.

„See on tavapärane protseduur kõigi kõrgehitiste puhul,” lausus Lainoja. Ühtlasi märkis ta, et kuna praegusel hetkel kõne all olevad tuulikud valgustatud ei ole, siis püüab lennuamet koostöös asjasse puutuvate asutuste ja isikutega leida lahenduse, et tuulikud võimalikult kiiresti valgustatud saaksid. „Seda eesmärgiga tagada lennuohutus,” lausus Lainoja.

Oma vastuses lennuametile ütles Oleg Sõnajalg, et kuigi mõlemad tuulikud on varustatud lennuohutustuledega, siis TTJA poolt etteteatamata poolelioleva montaaži peatamise ja politsei poolt viibimiskeelu kehtestamise tõttu on muutunud võimatuks lennuohutustulede nõuetekohasuse tagamine. Just TTJA-l näeb arendaja vastutust vahetu lennuohu tekitamisel.

Kuigi eelmise nädala lõpus lubas TTJA arendajal kahel päeval asuda ohutustöid tegema, on need praeguse seisuga peatatud, amet nõuab nüüd kahe Aidu tuuleparki püstitatud tuuliku kogu dokumentatsiooni.

„Selleks, et hinnata nende ohutustööde vajalikkust – kas need on ohutustööd või ehitustööd – selleks on meil vaja neid dokumente,” põhjendas TTJA pressiesindaja Anne-Mai Helemäe. Arendaja on aga öelnud, et osasid dokumente nad oma ärisaladuse kaitse eesmärgil TTJA-le ei väljasta.

TTJA otsustas kaitseministeeriumi pöördumise järel 12. aprillil tehtud ettekirjutusega peatada 27. märtsil alguse saanud kahe tuuliku ehituse Aidu tuulepargis, viidates võimalikule julgeolekuohule ja ebaseaduslikele ehituslubadele.

Kuna arendajad jätkasid töid ka pärast seda, kehtestas TTJA 19. aprillist politsei kaasabiga tuulepargis viibimise keelu, mis esialgu kestis 26. aprillini südaööni. Seda on kaitseministeeriumi kui TTJA palvel pikendatud veel nii kauaks, kuniks "oht objektil on kõrvaldatud".

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid