„Paraku ei püsi asutuse töötasud konkurentsis ja see seab kaitsefunktsiooni täitmise tõsise löögi alla," rääkis Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson.

Petersoni hinnangul on tööinspektsioon kiires muutumises seoses e-kanalite kasutuselevõtuga. „Ka see suund vajab jõulist rahalist toetamist, et suuta sama töötajate arvuga kindlustada turvalisem töökeskkond olukorras, kus väikeettevõtete arv kasvab kiiresti," ütles Peterson.

Tööinspektsiooni andmetel kasvab tööõnnetuste arv eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes. Töösurmade arvu poolest on tänavune aasta kujunemas viimase kümnendi traagilisimaks.

Petersoni sõnul on käiguvahetus nõustamises ja järelevalves hädavajalik: „Majandustegevuse pihustumine väikeettevõtetesse ja töötajate puudusest tingitud surve kiiremaks töötamiseks nõuavad töökeskkonna monitoorimises teistsugust lähenemist, IT aga nõuab olulisi investeeringuid."

Ametiühingute hinnangul on alarahastuse tõttu ohus ka töövaidluskomisjonide töö, kuna säästetakse komisjonide kaasistujate tasudelt ning neid on järjest keerulisem leida.

Ametiühingujuht pöördus samas ka tööandjate poole, et need võtaksid tööohtusid tõsisemalt. „Keegi ei taha enda hingele võtta tööprotsessis kaotatud inimelusid. Riskide hindamata ja maandamata jätmine on jätkuvalt suur probleem ja tagajärjed on juba täna masendavad," ütles Peterson.

Ametiühingute Keskliit ja Tööandjate Keskliit saatsid märtsis erakondadele oma ühisseisukohad tööelu puudutavates küsimustes, milles nõudsid muuhulgas tööinspektsiooni paremat rahastamist.