“Võrreldes lätlaste ja leedulastega on eestlased läbi aastate olnud innovaatilisemad – nii nagu oldi esimesed e-hääletamise läbiviimises, kohanduti kiiremini ka internetimaksetega. Eesti on esimene Balti riik, mis pakub toidukappide kasutamise võimalust. 2018. aasta septembris tutvustati esimesi toidukappe Tallinnas ja lühikese ajaga on juba kuuendik elanikest need omaks võtnud. See tulemus viitab ühiskonnas paradigmanihkele toidukaupade tarbimise vallas,” märkis StrongPointi Balti juht Rimantas Mažulis.

Norstati poolt läbi viidud uuring küsitles 320 inimest. Kõige usinamad e-poodide kasutajad on meessoost isikud ja õpilased. “Kõige enam kasutavad seda võimalust 18-24 aastased, kelle seast pooled on õpilased. Sellest järeldub, et noorem põlvkond on vastuvõtlikum igasuguste uuenduste suhtes ja väärtustavad oma aega. Kui tulemustele soopõhiselt läheneda, järeldub, et mehed ei soovi oma aega ostukeskustes kulutada,” selgitas Mažulis.

Uuringust selgus ka see, et mehed eelistavad kasutada bensiinijaamades asuvaid toidukappe. See võimalus on praeguse seisuga vaid Eestis, sest mujal lähiriikides, kaasaarvatud nt Rootsis, asuvad toidukapid kaubanduskeskuste sees või kõrval.

41% vastanutest tunnistasid, et toidukappide kasutamine aitab märkimisväärselt aega kokku hoida. Kui küsiti, kuidas toidukappide kasutajad oma säästetud aega kulutasid, vastati, et eelkõige hobidega tegelemiseks ning perede ja sõpradega aja veetmiseks. Paljude jaoks on olulisel kohal ka isiklik areng.

Küsitlus viidi läbi ka Leedus, kus oli toidukappide kasutajate hulk kordades väiksem – Leedus kasutavad seda võimalust vaid 8%.

Eestis saab toitu kappidesse tellida Coopi ja Selveri e-poodides.