„Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei saa nõustuda ei avalduses esitatud väidetega ega saa rahuldada teie avaldust hüvitise määramiseks,” ütleb Aas oma 10. juuli vastuskirjas.

Ta põhjendab, et riigikogu on antud küsimust käsitlenud ühistranspordiseaduse eelnõu menetlemisel 2013. ja 2014. aastal, kui kuulas ära erinevad seisukohad ja arvamused ning jõudis eelnõu seadusena vastu võttes järeldusele, et tasuta sõidu õiguse kehtestamine ei ole põhiseadusega vastuolus.

„Kehtiva ühistranspordiseaduse kohaselt ei hüvitata §-s 34 nimetatud kategooria sõitjate tasuta vedu vedajale. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil puudub õiguslik alus nimetatud sätte kohaldamata jätmiseks ning hüvitise määramiseks,” ütleb Aas.

Oma 5. juuni avalduses küsis Mootogrupi omanik Hugo Osula oma kahele ettevõttele – Eesti Buss OÜ ja Lux Express Estonia AS – rahalist hüvitist kogusummas 537 219 eurot. Avaldust õiglase hüvitise saamiseks põhjendas ta ühistranspordiseaduse (ÜTS) §-st 34 tuleneva tasuta vedamise kohustuse täitmisega.

„Hetkel kehtiva ÜTS § 34 lause 1 järgi on avalduse esitajad kohustatud riigisisesel liinil teatud kategooriasse kuuluvaid sõitjaid tasuta vedama. Nimetatud kategooriate sõitjate tasuta vedu ÜTS § 34 lause 2 järgi vedajale ei hüvitata. Avaldus on adresseeritud ühistranspordi valdkonna eest vastutavale majandus- ja taristuministrile ning sotsiaalhoolekande valdkonna eest vastutavale sotsiaalkaitseministrile,” seisis avalduses.

Avaldusele oli bussikuningas lisanud nii ülevaate tasuta antud piletitest perioodil 01.01.2017 – 28.02.2019 kui ka advokaadibüroo Sorainen õigusliku arvamuse ühistranspordiseaduse § 34 kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid