"Kuigi iga kortermaja ja eramu peab oma prügiveo eest ise vastutama, leidub neidki, kes eelistavad raha kokku hoida ja sorteerimata prügi avaliku pakendikonteineri juurde sokutada. Selline käitumine on seaduserikkumine, mille eest on ette nähtud trahv," teatas linnavalitsus oma avalduses, kus tuletatakse meelde, et taaskasutusorganisatsioonide pakendikonteinerid ei ole mõeldud olme-, ehitusjäätmete, mööbli ja muu prügi jaoks.

"Pakendatud kaupu ostes tasute ka nende käitlemise eest. Pakendite taaskasutamiseks on pakendatud kauba tootmise, maaletoomise ja müügiga tegelevad ettevõtted ning pakenditootjad sõlminud lepingu mõne taaskasutusorganisatsiooniga, keda on Eestis kolm: Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja Eesti Pakendiringlus OÜ. Kõigil neil on Pärnus pakendikonteinerid, kuhu on lubatud panna üksnes selle konteineri jaoks ette nähtud pakendeid."