Tarbijavaidluste komisjoni otsusest ilmneb, et tarbija käis OÜ Arlende nimele kuuluvas autotöökojas rehvivahetuses 10. aprillil. 16 päeva hiljem avastas ta velgedel kahjustusi, mis asusid samadel kohtadel ning mille juures olid seebivee randid ja käejäljed, mis viitasid talle, et vigastused on tekitatud rehvivahetuse käigus.

Tarbija pöördus kaupleja poole ja talle pakuti telefonivestluse käigus velgede poleerimist, kuid tarbija sellega nõus ei olnud, sest kriimustused on kohati sügavad ja talvel võiob sinna tekkida korrosioon. Võimaluse, et kahjustused oleks tema poolt tekitatud, tarbija välistas, sest kõiki velgi samadest kohtadest on sõites tema hinnangul võimatu kahjustada.

Tarbija käis velgi kaupleja juures näitamas ka 3. mail ja talle demonstreeriti rehvivahetuse protsessi kaupleja kasutuses oleval masinal. Kuna kokkuleppele ei jõutud, siis näitas tarbija velgi Möller Auto Tallinn OÜ-le, kelle hinnangul olid velgede vigastused tekitatud rehvi velje peale paneku lõppfaasis, kus rehvi serva üle velje serva keeramise hetkel rakendub pingi töökäpale tugev survejõud - selle tulemusel oli käpa serv riivanud velje kodaraid, tekitades neile kriimustusi, mis kohati on värvipinna läbinud. Need vigastused tekitavad velje metalli korrodeerumist ja seda eriti talvisel perioodil. Möller Auto hinnangul olid vigastused tekkinud kas kulunud rehvipingi töökäpa liiga suurest lõtkust, töökäpa purunenud plastliuguritest, töökäpa valest reguleerimisest, töötaja kogenematusest või siis loetletud asjade koosmõjust.

Tarbija võttis hinnapakkumise velgede taastamiseks maksumusega 453,83 eurot ja soovis, et tööd teostaks Möller Auto Tallinn OÜ, sest autole kehtib veel müügigarantii.

Pärast kaupleja vastust lisas tarbija, et talle demonstreeriti antud masinat ning rehvi mahavõtmist ja selle toimingu käigus ei puutu rehvivahetusepink antud kriimude asukohaga kokku. Küll aga puutub pink kokku antud kriimude asukohaga protsessi käigus, kui tõmmatakse rehv veljele tagasi. Kahjustused võisid tekkida siis, kui tööpink oli valesti reguleeritud või siis puudusid plastikust kaitsed. Samuti ei ole bordüüri riivamisel võimalik tekitada paralleelseid ja identseid kriime mitmetele kodaratele korraga tervel auto veljeringil.

Tarbija uuris ka rehvimontaažipinki BEST T624 müüvalt ettevõttelt Megastar AS-ilt foto alusel, kas selliseid vigastusi on võimalik sama pingiga tekitada ja sai vastuseks, et tegemist on lohaka rehvivahetustööga.

Töökoda välistas enda süü

Kaupleja kinnitas tarbijavaidluste komisjonile, et välistab oma süü kahjustuste tekkimisel. Kaupleja sõnul demonstreeriti tarbijale, kuidas rehvivahetustöid professionaalsel masinal BEST T624 teostatakse ning tema selgituste kohaselt ei olnud kriimustuste asukoht velgedel samas kohas, kus masinat kasutati ja seda tarbijale ka näidisvahetuse ajal demonstreeriti.

Kaupleja sõnul pakuti välja nende salongi külastust koos enda poolt kaasatud spetsialistiga. Rehvivahetuseks kasutatud masinal on plastikust kaitseotsikud, mis kaitsevad mistahes kriimustuste eest.

Kaupleja hinnangul võisid kriimustused tekkida bordüüri riivamise tõttu ning ühel tarbija poolt saadetud fotol on ka näha, et kaks triipu on erineval kõrgusel, mis masina puhul on väidetavalt võimatu.

Komisjon otsustas kliendi kasuks

Pärast seda, kui mõlemad osapooled oma seisukohtade juurde jäid, otsustas komisjon tarbija avalduse rahuldada ning määras OÜ-lt Arlende kliendi kasuks välja 453,83 euro suuruse hüvitise, et veljed Möller Auto töökojas taastada.

"Kaupleja paljasõnalised väited ning istungil esitatud video ei tõenda, et kahjustused ei saanud velgedele tekkida rehvide velgedele peale paneku faasis, nagu väidab Möller Auto keretööde meister," otsustas komisjon.

Komisjon kritiseeris oma otsuses ettevõttet liigse jäikuse eest suhtluses kliendiga: "Kaupleja ei asunud velgede vigastuste põhjuseid välja selgitama, vaid asus jäigale seisukohale, et pole kahju põhjustamise eest vastutav. VÕS § 646 lg 5 kohaselt, kui tellija nõuab õigustatult parandamist ja töövõtja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib tellija töö ise parandada või lasta seda teha ja nõuda töövõtjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist."

Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid on võimalik edasi kaevata maakohtusse.