Swedbanki teatel vastavad mitmed kahe riigi finantsjärelevalve asutuse poolt tehtud peamistest tähelepanekutest panga enda järeldustele.

Pank teatas pressiteate vahendusel, et on pidevalt täiustanud oma tugisüsteeme, protsesse ja meetodeid ning on lõpetanud suhted klientidega, kes ei vasta kehtestatud reeglitele ega panga poliitikale.

„Sellegipoolest on panga rahapesuvastases töös olnud ja on endiselt teatavaid vajakajäämisi. Ajalooliselt ei ole pank eraldanud piisavalt ressursse ja kompetentsi klientide ja kolmandate isikute rahapesuriski adekvaatseks juhtimiseks. Pangasisene rollijaotus ei ole olnud piisavalt selge ning on esinenud olukordi, mil pank ei ole järginud oma sise-eeskirju ja protseduurireegleid. "Tunne oma klienti" ja riskihindamise valdkonnad on need, kus Swedbankil on olnud ja on endiselt arenguruumi. Seda nii Rootsis kui Eestis."

„Sellest lähtuvalt pühendub Swedbank käesoleval hetkel tööle, et jätkuvalt tagada õigusaktidele vastavus tulevikus. Käesoleva aasta veebruaris kaasati rahvusvaheline advokaadibüroo Clifford Chance, et sisemiselt uurida ajalooliseid asjaolusid. Eelduslikult viiakse nimetatud uurimine lõpule 2020. aasta alguses. Clifford Chance annab ka soovitusi, et Swedbanki tegevus vastaks turu parimale praktikale ja regulatiivnõuetele," teatas pank.

Käesoleva aasta aprillis loodi pangas uus Anti Financial Crime (AFC)-üksus, mis muu hulgas tegeleb ajalooliste puudujääkide tuvastamisega ning finantsrikkumiste vastaste meetmete edasiarendamisega.

Järgmine, 23. oktoobril avaldatav kvartaliraport sisaldab täpsemat informatsiooni panga rahapesuvastase võitluse kohta.