Selline samm astutakse põhjusel, et mõju suurendamiseks võetakse sanktsioonide teema välispoliitika asutuste käest ära ja antakse majandusstruktuuridele.

Alates novembrist valvavad Euroopa Komisjoni finantsstruktuurid sanktsioonide poliitika järele ja kontrollivad rakendamist. Sanktsioonide talitus viiakse välispoliitika talituse kontrolli alt mujale. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajale senised volitused selles vallas antakse üle struktuuridele, mis annavad aru Euroopa Komisjoni volinikule Valdis Dombrovskisele. Uues Euroopa Komisjonis saab temast majanduse, finantsteenuste ja sotsiaalse dialoogi eest vastutav aseesimees.

Euroopa Komisjoni uus koosseis alustab tööd 1. novembril. Dombrovskise büroo hakkab tegelema nii sanktsioonide kohaldamisega kolmandatele riikidele kui ka sellega, kuidas mõjutavad Euroopa Liitu välisriikide kehtestatud sanktsioonid, selgitas Briti konsultatsioonifirma Aperio Intelligence Prantsuse filiaali direktor Georgi Vološin RBC-le.

Dombrovskise juhitavad struktuurid on saanud ka volitused võidelda finantskuritegude, eriti rahapesu vastu. Varem kuulus rahapesu teema Euroopa Komisjoni õigusstruktuuridele, eriti justiitsministeeriumi peadirektoraadile. "Rahapesuvastane võitlus on muutunud aktuaalseks kõigi viimaste skandaalide valguses, mis hõlmavad nii vähetuntud kui ka auväärseid finantseerimisasutusi erinevatest Euroopa Liidu riikidest," ütles Vološin.

Miks muutis Euroopa Liit sanktsioonide alluvust?

„Eesmärk on tagada parem kaitse eksterritoriaalsete sanktsioonide vastu, muuta Euroopa Liidu finantssektor stabiilsemaks ja rakendada sanktsioone finantssektoris kasutatavate vahendite abil nõuetekohaselt,“ ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Mina Andreeva. Tema sõnul on sanktsioonid ka edaspidi Euroopa Liidu välispoliitika üks peamisi vahendeid.

Euroopa Komisjoni valitud president Ursula von der Leyen kutsus Dombrovskit üles tugevdama Euroopa suveräänsust. „Ma soovin, et töötaksite välja meetmed, mis tagaksid Euroopa vastupidavuse kolmandate riikide kehtestatud ekstraterritoriaalsetele sanktsioonidele. Tahan, et tagaksite, et sanktsioone rakendatakse Euroopa Liidus õigesti, eriti finantssüsteemi puhul,“ kirjutas ta Dombrovskise osakonna töötajatele saadetud sõnumis, mille tekst on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel.

Varem väljendas Euroopa Liit rahulolematust kolmandate riikide poolt Euroopa ettevõtetele piirangute seadmisele, eriti USA sanktsioonide suhtes Iraani vastu. Ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker võttis sõna ka Venemaa vastu suunatud piirangute kasutamise vastu, mis võivad mõjutada Euroopa ettevõtete tööd.

Andreeva sõnul aitavad uuendused viia Euroopa Liidul oma sanktsioonid kooskõlla paljudes Euroopa riikides kehtivate standarditega.

Kui vaadata rahvusvahelisi analooge, siis peaaegu kõikjal tegelevad sanktsioonidega peamiselt rahandusministeeriumid, kinnitas Vološin. „USA riigikassa ja OFAC Ameerika Ühendriikides, Tema Majesteedi Riigikassa ja OFSI osakond Ühendkuningriigis, DG Trésori struktuurid Prantsusmaal - peaaegu kõikjal tegelevad sanktsioonide probleemidega rahandusministeeriumid. Sanktsioonidesse on kaasatud ka välisministeeriumid, kuid vähemal määral, “selgitas ekspert.

Vološini sõnul on selline lähenemine õigustatud, sest sanktsioonid on seotud finantsturgude ja teenuste tööga. See kehtib nii allsanktsioonidega isikute rahaliste vahendite külmutamise kohta Euroopa finantsasutustes kui ka ebaseaduslike rahapesuga seotud probleemide kohta.

Kas võimu ümberjaotamine mõjutab Euroopa Liidu sanktsioonide poliitikat?

Sanktsioonide kohta tehtavad otsused võetakse vastu poliitilisel tasandil, seega ei mõjuta võimu tehniline ümberjaotamine Vološini sõnul sanktsioonide režiimi. "Lisaks ei tegele Dombrovskis tõenäoliselt sanktsioonidega tihedalt, kuna tema muud kohustused on palju olulisemad," sõnas ta.

Nagu Vološin selgitas, tegeleb Dombrovskise kontor peamiselt finantsturgude kaudu rahapesu tõkestamise meetmete kooskõlastamisega. "Sanktsioonide rakendamine toimub liikmesriikide tasandil," ütles ekspert.

Euroopa Liidu poolt heaks kiidetud uuendused peaksid aitama tugevdada kontrolli sanktsioonide rakendamise üle, ütles poliitiliste riskide konsultatsioonifirma AKE Group analüütik Maximilian Hess. "See, et sanktsioone ei kontrolli mitte välispoliitika, vaid finantsosakond, on samm õiges suunas," lisas ta.