Tehing hõlmab 4E Biofond OÜ (4E Biofond) 100% aktsiate müüki, mis on Vinni ja Oisu biogaasi soojuse ja elektri koostootmisjaamasid opereerivate ja omavate Vinni Biogaas OÜ ja Oisu Biogaas OÜ vähemusosanikuks. Mõlema ühingu enamusosanikuks on kohalikud põllumajandusettevõtted.

Enefit Green omandas 4E Biofondis 69,88% osaluse eelmise aasta novembris, kui ostis taastuvenergiaettevõtte Nelja Energia. NEFCO on 4E Biofondi osanik alates 2011. aastast.
Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles, et ettevõttel oli plaan 4E Biofondi osaluse müügiks juba Nelja Energia omandamise hetkel. „Meie soov on hoida fookust Enefit Greeni põhilistel ärisuundadel, milleks on taastuvenergia tootmine tuulest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Keskendume meie kõigil koduturgudel nende tootmissuundade efektiivistamisele ning tuule ja päikese puhul ka kasvatamisele, et liikuda järjekindlalt taastuvenergia toodangu suurendamise suunas Eesti Energia kontsernis,“ sõnas Kärmas.

„Oma investeeringuga 4E Biofondi on NEFCO aidanud kaasa puhta ja jätkusuutliku energia tootmisele Eestis. Oleme seeläbi omandanud kasulikke biogaasi tootmiskogemusi, et vähendada põllumajanduslikust tootmisest pärit jäätmete heidet Läänemerre,” ütles Trond Moe, NEFCO tegevdirektor.

Eesti ühe suurima investeerimisettevõtte Infortar juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul huvitub Infortar eelkõige innovatsioonist ja keskkonnahoiust. "Laevad, maagaas, LNG, maavarad ning nüüd ka biogaasi tehased - kõik need kasutavad kõrgtehnoloogiat ning üheks selle tulemuseks on puhtam keskkond ja parem elukvaliteet. Biogaas on läbinisti kohalik, puhas ja roheline kütus, see on tulevikku suunatud investeering, mis lähtub ringmajanduse põhimõtetest ja kindlustab vastutustundlikult meie positsioone energiaturul,” sõnas Hanschmidt.

Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamad valmisid 2013. aastal ning nende ehitust toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Jaamade aastane elektritootmise kogumaht on ligikaudu 16 GWh.
Poolte kokkuleppel tehingu täpsemaid detaile ei avalikustata. Enefit Greeni ja NEFCOt nõustasid tehingu läbiviimisel Superia Corporate Finance ja Ellex Raidla.