Kiidetute esikümnes olid TNT Eesti, Neste Eesti, Olerex, Jardin, SA Tallinna Koolitervishoid, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Coop Pank, ERGO Insurance, Alexela ja Guardtime.

„Sel aastal on tööandjate kiitmine saanud hea hoo sisse, kokku on juba kiidetud 178 ettevõtet ja organisatsiooni,“ rääkis kampaania üks eestvedajaid Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist. „Eriti hea meel on, et inimesed mitte lihtsalt ei kiida üldiselt, vaid toovad esile väga konkreetseid tööandja omadusi.“

Töötajad on tööandjaid kiites toonud välja neli olulisemat aspekti, miks nad tahavad tööandjat tunnustada. Enim ehk 20% vastanuist kiidab oma tööandjaid võimaluse eest viia ellu olulist missiooni, 19% inimestest hindab kindlat palka ja tööandja ausust, 15% vastanuid inspireerib enim see, et nad saavad vastutada suurte asjade eest ning 14% on tänutunde põhjuseks märkinud hooliva ja multikultuurse meeskonna.

Tööandjaid saab kuni novembri lõpuni kiita siin.

Konkursil Unistuste Tööandja 2020 saavad osaleda kõik Eesti organisatsioonid. Unistuste Tööandja väljaselgitamisel läheb arvesse organisatsiooni sise- ja väliskuvandi harmoonilisus, töölepürgijate arvamus ning töötajate hinnang oma organisatsioonist.

Unistuste Tööandja tiitliga on aastatel 2014-2019 pärjatud Sisekaitseakadeemia, LHV Pank AS, SA Teaduskeskus AHHAA, Ericsson Eesti AS, Pipedrive OÜ ja Päästeamet.
Kampaaniat Kiida Tööandjat ja konkurssi Unistuste Tööandja 2020 viib läbi Marketingi Instituut koostöös CV-Keskuse ja tunnustatud Eesti personalijuhtidega.