„Leian, et sellise tagajärje saabumist saab pidada tõenäoliseks, kuivõrd tegevuskohtade sulgemise kestvus ei ole täpselt kindlaksmääratav, mis seab ilmselt ohtu kaebaja poolt lepingutega võetud kohustuste täitmise," tõdeb Tallinna Halduskohtu kohtunik Maret Hallikma eilses kohtumääruses.

„Kaebaja on selgitanud, et prognoositav käive, mida ei ole võimalik tehase sulgemise puhul realiseerida on suurusjärgus 323 000 eurot. On mõistetav, et olukorras, kus tegevuskohad on määramata ajaks suletud, ei suuda kaebaja oma lepingulisi kohustusi kohaselt täita, mis võib tuua kaasa leppetrahvid. Kaebajal tekib kahju ka olemasolevate toodete realiseerimisega seoses, mille väärtust on kaebaja on hinnanud kokku suurusjärguga 400 000," kirjutab kohtunik.

„Lisaks puudub kaebajal võimalus sellises olukorras pakkuda tööd ka oma töötajatele, mis toob kaasa täiendavad rahalised kohustused," märgib kohtunik, selgitades, et ajutine ja tähtajaline tegevuskoha sulgemine ei pruugi alati kaasa tuua pankrotiohtu ja esialgse õiguskaitse vajadust. „Siiski pean määratlemata ajaga kohustuse puhul sellise tagajärje saabumist tõenäoliseks. Seda isegi juhul kui kaebajal on omapoolse käitumisega võimalik ettekirjutus täita. Kaebaja ei saa sellises olukorras siiski ette näha, millal üldse oleks võimalik tegevuse jätkamine," märgib kohtunik.

„Seega on minu hinnangul kaebaja suhtes pöördumatute tagajärgede saabumine tõenäoline ja õiguskaitse vajadus on selge. Kaebaja suhtes tõenäoliseks pöördumatuks tagajärjeks on pankrot ehk sisuliselt tegevuse lõpetamine, mida ei ole võimalik hiljem ka kahju hüvitamise läbi korvata," kirjutab kohtunik.

M.V.Wooli üks omanikest ning nõukogu esimees Meelis Vetevool ütles eelmisel nädalal Ärilehe antud intervjuus, et ettevõtte pankrot pole välistatud.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) on kohtule saadetud seisukohas välja toonud, et M.V.Woolil oli võimalik aegsasti tegutsedes potentsiaalse majandusliku kahju teket ennetada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid