„Ragn Sells saatis kesklinna korteriühistutele hinnatõusu teatise, millest kirjeldatakse, et alates 1. jaanuarist tõuseb nii olmejäätmete kui biojäätmete äraveo hind kaks korda korda,” kirjutas hiljuti Ärilehele ühe sellise kirja saanud korteriühistu esindaja.

Nii teatas prügifirma, et see konkreetne korteriühistu hakkab siis biojäätmete 140-liitrise konteineri tühjendamise eest edaspidi maksma 4,68 eurot (hind koos käibemaksusega) ja olmeprügi 800-liitrilise konteineri tühjendamise eest 10,80 eurot (hind koos käibemaksuga). Ka märkis Ärilehele kirjutanud korteriühistu esindaja, et prügifirma teatises oli kirjas, et see-eest on vanapaberi äravedu on edaspidi tasuta, kuigi see on ka seniajani tasuta olnud.

Korteriühistutele saadetud põhjendas prügifirma, et astub selle sammu soovist suunata üha enam materjale taaskasutusse. „See tähendab, et olmejäätmed, mida ringlusse võtta ei saa, on kallimad ja sorteeritud ning taaskasutatavate materjalide äravedu on selle arvelt oluliselt soodsam,” põhjendas Ragn Sells.

Prügifirma pressiesindaja Rainer Pesti lisas Ärilehele saadetud vastuses, et ettevõte tõepoolest muudab 1. jaanuarist oma jäätmekäitlusteenuste hindasid. „Peamiseks hinnamuutuse põhjuseks on see, et viimase kahe aastaga on olmejäätmete käitlemise hinnad turul tõusnud kolm korda, lisaks on kütusehinnad tõusnud pea ajaloo kõrgeimale tasemele, samuti suureneb üha enam surve tööjõukuludele,” loetles ta. See tähendaski, et seniste teenushindadega ei olnud enam võimalik jätkata.

„Absoluutnumbrites tähendab hinnamuudatus, et kõige populaarsema eramajade olmejäätmete konteiner, mida tühjendatakse kord kuus, maksab 2,15 eurot rohkem kui seni. Kortermajades väga populaarne 800-liitrine olmejäätmete konteineri hind kallineb 4,50 euro võrra, mis tähendab kaheksa korteriga majale 55 sendi võrra kõrgemat tühjendushinda ühe korteri kohta,” selgitas ta.

Ühtlasi rõhutas ta, et arusaam nagu pandaks prügiautos kõik erinevat liiki jäätmed kokku, on linnalegend, mis ei vasta tõele. „Ragn-Sells kasutab linnades kahekambrilisi autosid. See tähendab, et auto kogumisosa on jagatud kaheks, kus ühele poole läheb näiteks vanapaber ja teisele poole olmejäätmed,” rääkis Pesti. Ta tõdes, et eemalt vaadates võib sellist autot nähes tõesti jääda mulje, et eri liiki jäätmed kallatakse kokku.

Teine põhjus, miks selline legend tekib, on seotud sellega, et kortermajade juures olevatesse paberikonteineritesse visatakse ka ehitus- ja olmejätmeid, puulehti, biojäätmeid jms ning see rikub kahjuks kogu konteineri sisu. „Kui paberiauto tuleb ja tuvastab, et konteineris on mittevastavad jäätmed, siis ei saa ta seda tühjenda, sest see rikuks ka selle puhta materjali, mis on juba autos,” rääkis Pesti.

Sellele nö rikutud materjalile tuleb järgi olmejäätmete auto, mis võtab peale nii olmejäätmed kui rikutud vanapaberi konteineri sisu. Ragn-Sells on proovinud Eestis kasutada ka kolmekambrilisi autosid ehk kus ühte autosse kogutakse kolme erinevat jäätmeliiki, kuid see ei osutunud hea valikuks praktilistel põhjusel.

„Eri jäätmeliikide kambrid täitusid erineva kiirusega ja tekkis olukord, kus üks kamber sai täis ja tuli minna seda tühjendama vaatamata sellele, et tegelikult teistes kambrites veel ruumi oli. See lisatühjendamine suurendas oluliselt transpordi jalajälge ja seetõttu me nendest ka loobusime,” sõnas Pesti.