Lisaks on Lääne-Euroopas laialt levinud kasutuses olevates kahepoolsete ustega trammides juhikabiin trammi mõlemas otsas, mistõttu tagasipöördesõlmede pindala on umbes 15 korda väiksema maa-alaga.

Kahepoolsete ustega trammiveeremi eeliseks on lühemad peatusajad peatustes, sest kahepoolsed uksed võimaldavad üheaegselt teostada nii sõitjate väljumist kui sisenemist trammi ning suurendades läbimiskiirust marsruudil. Kõnealune lahendus vajab ka kahte platvormi kummalgi pool trammiteed, mistõttu on sellekasutamine otstarbekas vaid kohtades, kus reisijate arv eriti kõrge.

analüüs näitab, et Harjumaal on sotsiaalmajanduslikult tasuv arendada nii trammiliine kui ka paremini kasutada olemasolevat raudteed, et Tallinna ja naabervaldade vahel saaks tulevikus kiiremalt, keskkonnasõbralikumalt ja mugavamalt liigelda.

Täna tutvustas Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi projektijuht Hannes Luts analüüsi tulemusi, mis näitavad, et trammi- ja rongiliikluse arendamine on parim võimalus inimeste autodest sõltuvust vähendada ning panustada inimsõbralikuma liikuvuskeskkonna loomisesse. Analüüsi kohaselt võiksid Tallinnas hakata liikuma väga kiired, mugavad ja mahukad süstiktrammid.

Tulemustes rõhutati, et trammitaristuga peab kaasnema atraktiivse liikuvuskeskkonna loomine. Et tänavaruum on piiratud, siis trammid võimaldavad seda tõhusamini kasutada, jättes kergliiklejatele rohkem ruumi, puhtama õhu ja vähem müra. Trammiliinide rajamine on küll kallis, kuid arvukate uute mitmetasandiliste ristmike rajamine võib olla kallim ning ei täida tihtipeale soovitud eesmärki, tekitades ühe pudelikaela kadudes järgmised.

Ühenduskiirust kasvataksid ühistranspordi prioriteedisüsteem, tippkiiruse tõstmine, ühistranspordi peatuste optimeerimine ja piletimüügi viimine ühissõidukist välja.

Kui viia piletimüük sõidukist välja ehk trammijuht ei pea sellega tegelema, siis vähendatakse hilinemisriski. Ühissõidukist saab piletimüügi välja viia mobiilsete müügivõimaluste, viipemaksete või piletiautomaatidega.

Trasside planeerimiseks kaaluti trammiliikluse osas nii olemasolevaid kui tulevusi trasse – kokku ligi 30 varianti. Kõige tasuvamaks tulu-kulu suhte alusel peetakse Koidu tänava – Tuukri tänava trassi ja kõige vähemtasuvamaks Tabasalu lõiku.