Nagu kirjutab Vedomosti, on maksud ainukene valdkond idanaabri juures, kus riiklik juhtimine on õnnestunud: Venemaa maksuteenistus on maksude kogumises ning uute tehnoloogiate rakendamisel üks maailma parimaid, kinnitavad lehe allikad. Ja see on toimunud just viimasel kümnendil tänu Mišustinile, kui ta 2010. aastal maksuteenistust juhtima asus.

Mehel on ka valitsuses hea juhi maine. Eelarvetes annab just üha kasvav maksulaekumine aasta-aastalt üha suurema panuse. Ja viimases majanduskriisis oli maksuameti abil täita väga suur roll.

Maksuteenistuses viis Mišustin läbi mitmed suured reformid. Üks põhilisi on käibemaksu tasumise kontrolli automatiseerime. Mis võimaldab automaatselt tuvastada maksu tasumata jätmise. Kui 2016. aasta esimeses kvartalis moodustasid sellised kõrvalekalded 8% tehingutest, siis eelmise aasta novembris alla 0,6%. Loodi nn. maksumaksja isiklik kabinet, asutati online-kassad, mis fikseerivad kaubanduspunkti käibe ning esitavad andmed maksuametile. Ka on loodud rakendus, mille abil füüsilisest isikust ettevõtjad saavad end registreerida ning maksu maksta- kas 4 või 6% tuludest.

Kümne aastaga on maksude kogumine riigis oluliselt paranenud. Ning ka ameti volitused on oluliselt suurenenud. Lisaks maksude kogumisele hakkas maksuteenistus tegelema ka kindlustusmaksete kogumisega ning eelmisel aastal alustati füüsiliselt isikust ettevõtjate ehk iseendale tööandjate maksukogumise pilootprojektiga.

Mišustini juhtimisel vähenes ettevõtete ja FIEde väljasõidukontrollide arv seitse korda: 2011. aasta 75 500-lt 2018. aasta 10 900-le.

Positiivsena tuuakse välja, et peaministrikandidaat on eemal nii poliitilistest kui äri-gruppidest, saab hästi aru erinevate valdkondade olukorrast ning eripäradest, teab kuidas võimuorganitega töötada, oskab eesmärke saavutada, aga ka suhteid siluda.

Mišustinil on head suhted ning hea maine ka rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga OECD.

Endine rahandusminister Aleksei Kudrin ütles, et ühiskond on väsinud valitsuse täitmata lubadustest ning Mišustini peaministriks asumine annab lootust, et Venemaal reformid läbi viiakse. Kudrin tõi välja, et Mišustin tunneb ettevõtlust ja seal valitsevat olukorda ning oskab leida tasakaalu ettevõtete ning riigi huvide vahel.

Ta suutis välja töötada kindla maksude administreerimise mehhanismi, kus probleemid ei olnud enam esmajoones ettevõtete omad ning Kudrini kinnitusel tunneb praegune maksuameti juht numbreid ning mõistab uute tehnoloogiate tähtsust kogu riigi majanduse arengu jaoks.

Samas on Kudrin ja Mišustin vanad tuttavad, just Kudrin tutvustas teda 2010. aastal maksuameti kollektiivile, pärast seda kui toona peaministri ametit pidanud Vladimir Putin oli Mišustini maksuameti juhiks määranud. Lisaks, aastatel 1998-2004, mil Mišustin oli ministri asetäitja maksude alal, oli Kudrin rahandusminister, tõsi, Kudrin sai sellesse ametisse 2000. aasta mais.

Mišustin on majandusteaduste doktor ning viibis aastatel 2008-2010 lühikest aega ka riigiteenistusest eemal, töötades UFG Asset Managementi presidendina.

Tegeleb ka muusikaga

Lisaks maksualale on Mišustinil ka teisi huvisid. Ta mängib klaverit ning on mitmete populaarsete laulude muusika autor.

Ka Sberbanki juht German Gref kirjutas 2012. aastal Mišustinit 46. sünnipäeva puhul õnnitledes: „ Ja vähesed teavad, et olete ka helilooja, kes kirjutab ka suurepärast muusikat ning et mõned teie laulud on kujunenu tõelisteks hittideks".

Mišustini ametliku elulookirjelduse kohaselt mängib ta klaverit.

Vedomosti toob välja, et Mišustinile meeldib kirjutada naljalugusid ning satiirilisi kupleesid. Vedomosti allikad rääkisid ka, et pärast peatse peaministri maksuteenistuse juhiks saamist hakkasid ameti töötajatele kontserte andma mitmed tuntud interpreedid. Samuti hakati ametis juhi eestvedamisel pidama õhtuid, kus esitati šlaagreid ja tšastuškasid ehk lüürilise humoristliku sisuga rahvalaule. Mišustin korraldab sõpradele meelsasti improviseeritud kontserte ning loomulikult on heades suhetes paljude muusikutega.