"Miks lasta erivajadustega inimestel kodus istuda ning igavleda, kui paljudel neist on käed-jalad terved ja motivatsioon ning töötahe olemas," kirjeldab Pärnus tegutseva sotsiaalse ettevõtte Solve et Coagula asutaja Indrek Linnuste.

Küll aga tõdeb ta, et erivajadustega inimesed on kahjuks tänaseni ühiskonnas stigmatiseeritud, sest nad vajavad tööprotsessis juhendamist ja suunamist natuke rohkem kui tavapärane töötaja. Seetõttu tihti alahinnatakse erivajadustega inimeste täit potentsiaali. Samas nemadki suudavad teha tööd ja järgida rutiini, hoolimata endi kaasasündinud raskustest.

Statistikaameti andmetel töötas 2018. aastal Eestis ainult 53% puuduva ja osalise töövõimega inimeste hulgast. Arvestades Eesti väikest rahvaarvu, on see protsent üpris suur.

Solve et Coagula töötajad tegelevad päevas maksimaalselt neli tundi lihtsama puidutööga nagu näiteks lihvimine. Seegi on piisav, et anda tõuge nende aktiivsusele. Toimetulekut ja töövõimet taastav tegevus aitab vähendada ja vältida õpitud abituse kujunemist ning hoida ära sõltuvust sotsiaalsüsteemist.

Linnuste firmal on teine eesmärk – ringmajanduse põhimõttel suurettevõtete tootmisjäägina äravisatud puidu – mis muidu läheks kütteks või jäätmetesse – väärindamine. Rohelisele mõtteviisile kohaselt antakse vanale materjalile uus elu. Firmani jõuab taolist puitu palju, mis tähendab, et ressursist neil puudust ei tule.

Ettevõtlusprogrammist Changemakers Academy osa võtvad noored on otsustanud Pärnus tegutsevale sotsiaalsele ettevõttele ka omalt poolt tuge pakkuda, luues neile uue turundusplaani ja õpetades neid end paremini turundama.

Changemakers Academy viib kokku noored ja sotsiaalsed ettevõtted, et mõlemad saaksid aidata üksteist: noored saavad kogemusi turunduses ja firmad uusi värskeid ideid oma ettevõtte arenguks. Programm on võistluslik, kuna noorte tiimid pannakse üksteisega võistlema parima turunduslahenduse eest sotsiaalsetele ettevõtetele.

Changemakers on Eesti esimene ja suurim ettevõtlikkuse huvikool 14-19-aastastele noortele. Septembrist maini toimub iga nädal üks 1,5-tunnine sessioon, kus saab iseenda võimekust proovile panna ning uusi oskusi omandada. Neljapäeviti on võimalik osaleda maailmamuutvate liidrite kursusel.