„Aina kasvava tähelepanuga on majanduse tervis. Turušokist tulenev kiire tulubaasi kaotus on suur. Valmimas on leevenduspakett, mis on kiire ja mõjus. See on ajutise mõjuga. Meie lähenemise fookus on, kuidas säilitada töökohti ja kuidas tagada likviidsust," rääkis Lubi.

Eelkõige soovitakse leida lahendused neile, kel tekib kohustuste täitmisega probleeme. Paketil on kolm osa.

Esiteks tööturu meetmete osa, mille keskmes on töötukassa ning käib selle paketiosa disainimine. Ärilehele teada olevalt kohtu täna päeva teises pooles taas töötukassa volikogu ja võib tulla lõplik otsus.

Teiseks likviidsusmeetmed, mille keskmes on Kredex ja pangad. Kredexi võimekust on plaanis kasvatada.

Kolmas element on maksuteemad, millega tegeleb rahandusministeerium ja maksuamet. Lahenduste otsimine käib.

„Paketi eesmärk on, et see oleks võimalikult mõjus ja kiiresti rakendatav. Me oleme tihedalt suhelnud ettevõtjatega ja saanud tagasisidet. Mis on valmimas, vastab suures ulatuses sellele, kuidas riik saab kaasa aidata. Tõusetunud on ka kaubavahetuse teema. Et ei jääks piiridele seisma kaup. See tõmbaks vereringe täiesti kinni. Selle osas on leevendusi," rääkis Lubi ja lisas, et Iklas järjekordi ei ole, täna hommikuse seisuga. "Kriitilistele kaupadele loodi nö roheline koridor. Veoautojuhtidele ei pea kontrolli enam tegema. See on pinget leevendanud. Poola teema on aga laual. Ka laeva alternatiiv on laual. Kaubateed peame tagama," selgitas Lubi.