„Erakorralised ajad nõuavad erakorralist tegutsemist. Meie pühendumisel eurole ei ole piire,“ ütles EKP president Christine Lagarde. Euro kurss tõusis pärast seda teadet, vahendab Bloomberg.

Otsus erakorralisel kohtumisel eile õhtul on osa ülemaailmsest reageeringust haiguspuhangule, mis usutakse viivat majanduse sel aastal langusesse. Euroopas kaalutakse päästefondi aktiveerimist, et aidata riike pingelise finantsseisuga, kelle laenukulud tõusid hüppeliselt pärast täiendavate kulumeetmete teatavaks tegemist.

EKP otsustas eelmisel nädalal pumbata finantssüsteemi rohkem likviidsust ja ühines teiste keskpankadega püüdes leevendada finantseerimisraskusi.

Eile heaks kiidetud meetmed sisaldavad:

- Ajutist varade ostmise programmi, et osta avaliku ja erasektori võlakirju 750 miljardi euro eest, mis kestab vähemalt 2020. aasta lõpuni
- Programm hõlmab kõiki varasid, mis on lubatud praeguse kvantitatiivse leevendamise programmiga, ja seda laiendatakse piisava krediidikvaliteediga kommertsvõlakirjadele
- Kreeka valitsuse võlg kaasatakse programmi erandina praegustes reeglites
- Tagatisstandardeid lõdvendatakse mõnede riskiparameetrite kohandamisega
- Programm jätkub, kuni EKP otsustab, et pandeemia kriisifaas on läbi, aga vähemalt aasta lõpuni
- EKP kaalub enda kehtestatud kvantitatiivse leevendamise varade piirangute tõstmist ja on valmis varade ostmise programme suurendama

Oma avalduses teatas EKP, et ei luba mingeid riske oma rahapoliitika sujuvale üleminekule euroala kõigis jurisdiktsioonides.

Kommertsväärtpaberiturule minek on EKP jaoks uus asi. Sellega järgitakse USA Föderaalreservi eeskuju.