Töötukassale on kollektiivsest koondamisest teada andnud üks turismiettevõte, üks pesumaja, üks vedudega tegelev ettevõte ning üks majutusettevõte.

Tänase seisuga on töötukassas töötuna arvel 38 045 inimest, eelmise nädala lõpus oli neid 37 720.

Jooksval nädalal ehk selle nädala kolme päevaga on töötukassasse arvele lisandunud 1235 inimest.

Koroonaviiruse põhjustatud majanduskriisis inimeste suuremahulise koondamise ära hoidmiseks plaanitakse töötukassa vahenditest ettevõtetele, kelle käive ja tulud on järsult langenud ning kelle töötajatele ei ole tööd anda, hüvitada perioodil märtsist maikuuni kahe kuu ulatuses 70 protsenti töötajate brutotasust.

Töötukassa hüvitab 70 protsenti eelmise 12 kuu keskmisest brutopalgast, aga mitte rohkem kui tuhat eurot. Tööandjal on omakorda kohustus maksta töötajale lisaks vähemalt 150 eurot, ka tööjõumaksud peab tasuma tööandja ise.